Testamentera till Svenska kyrkan i utlandet

Ett sätt att stödja Svenska kyrkans verksamhet i utlandet är att skriva in en gåva i ditt testamente. Det är viktigt att ditt testamente formuleras på ett juridiskt korrekt sätt, så att det klart och tydligt framgår vad du önskar.

Alla gåvor – stora som små – bidrar till att ge en andlig mötesplats till dem som allra bäst behöver det. En testamentsgåva är att så ett frö om hopp och glädje till framtida generationer.  

Om du vill veta mer om hur du upprättar ett testamente och vad en gåva till Svenska kyrkan i utlandets arbete innebär, kan du mejla eller ringa Givarservice på telefonnummer 018-16 96 00 så skickar vi

  • en liten broschyr om vad testamentsgåvor till Svenska kyrkan i utlandets arbete går till
  • en vägledning för att kunna göra en värdeförteckning
  • en presentation av Svenska kyrkan i utlandets arbete runt om i världen. 

Välkommen att skriva in oss som förmånstagare i ditt testamente på följande sätt:

Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00