Foto: Eva Thelander

Kör för barn

Barn från sex år och uppåt är varmt välkomna till vår kör.

Vill du vara med och sjunga i kör? Här finns en kör för dig som gillar att sjunga och går i förskolklass till åk 6. Kören övar en gång i veckan och kommer att vid flera tillfällen sjunga i församlingens verksamheter.

Inga förkunskaper krävs, bara en lust att sjunga.

Kören övar på torsdagar kl. 15.00 - 15.45. 

Vid frågor hör av dig till vår kantor ewa.monikander@svenskakyrkan.se.