Man lämnar matkassar utanför dörr i trappuppgång-
Foto: Kristin Lidell

Filmer på teckenspråk i coronatider

Se filmer på teckenspråk om hur Svenska kyrkan arbetar under coronakrisen.

Vi ställer inte in, vi ställer om

I tider av oro och kris är kyrkan viktig för både individer och samhälle. Människor behöver få mötas och få stöd och hjälp i ännu större omfattning än vanligt. Svenska kyrkan anpassar verksamheten efter situationen som råder och efter människors behov.

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Fem av Sveriges största civila samhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stödja kommuner i att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner.