Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut

Referat

Herrens bön


Just nu pågår ett remissförfarande vad gäller förslag till ny kyrkohandbok, evangeliebok och bönbok. I förslaget till kyrkohandbok finns, i enlighet med intentioner i tidigare Kyrkomöten, endast en version av Herrens bön – den ekumeniska. Motionärernas önskan var att lydelsen av Fader Vår/Vår Fader särskilt skulle uppmärksammas i det fortsatta remissförfarandet. Kyrkomötet biföll motionen.Här kan du klicka dej fram till den/de motioner eller skrivelser föranlett beslutet, betänkandet som utförligare behandlar ämnet samt det formella beslutet.
Motion/Skrivelse

Motion till Kyrkomötet 2000:6 av Åke Blomqvist m.fl. om Fader vår

Betänkande

Gudstjänstutskottets betänkande 2000:1 Herrens bön

Snabbprotokoll

Herrens bön

Previous PageTable Of ContentsNext Page


TillbakaUpp