Svenska kyrkans logotyp

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Beslut
Frågor

Motioner till Kyrkomötet 2007

Kyrkomötet Motion 2007:1
av Birgitta Josefson Hultgren och Lars-Ivar Ericson
Uppvärmning av våra kyrkor och andra lokaler
Kyrkomötet Motion 2007:2
av Erna Arhag och Staffan Holmgren
Svenska kyrkans vigselrätt
Kyrkomötet Motion 2007:3
av Sigvard Olsson
Enhetlig begravningsavgift i en eller flera kommuner
Kyrkomötet Motion 2007:4
av Anna Karin Hammar
Kristen närvaro i Jerusalem
Kyrkomötet Motion 2007:5
av Marianne Kronberg m.fl.
Kyrkans socialpolitik i en ny tid
Kyrkomötet Motion 2007:6
av Britas Lennart Eriksson m.fl.
Förtydligande av stiftens möjligheter att fullgöra administrativa och förvaltande uppgifter åt församlingar
Kyrkomötet Motion 2007:7
av Karl-Gunnar Svensson
Slopa skyldigheten att bo i tjänstebostad
Kyrkomötet Motion 2007:8
av Karl-Gunnar Svensson
Fastställ tre ämbetsgrupper: biskop, präst och diakon
Kyrkomötet Motion 2007:9
av Anki Erdmann m.fl.
Romerna och Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:10
av Bo Lennart Anbäcken
Val av lekmannaledamot i domkapitlet
Kyrkomötet Motion 2007:11
av Bertil Murray och Jan-Anders Ekelund
Ideellt arbete och församlingsmöten
Kyrkomötet Motion 2007:12
av Anna Karin Hammar och Bo Lennart Anbäcken
Välkommen till Svenska kyrkan-material
Kyrkomötet Motion 2007:13
av Anna Karin Hammar och Marta Axner
Klimatplaner i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:14
av Bo Lennart Anbäcken
Utredning om antagningsförfarandet av prästkandidater
Kyrkomötet Motion 2007:15
av Britta Olinder
Vidareutbildningar och alternativa karriärvägar för präster
Kyrkomötet Motion 2007:16
av Britta Olinder
Lutherhjälpen och lutherhjälparnas identitet
Kyrkomötet Motion 2007:17
av Britta Olinder
Församlingars möjlighet att bedriva begravningsbyråverksamhet
Kyrkomötet Motion 2007:18
av Björn Söder
Valsedlar i samband med direkta kyrkoval
Kyrkomötet Motion 2007:19
av Karin Långström Vinge och Lars Arvidsson
Alternativ till huvudgudstjänstens ordning
Kyrkomötet Motion 2007:20
av Dag Sandahl
Stora Julhandboken
Kyrkomötet Motion 2007:21
av Dag Sandahl
Den kyrkliga rättsordningen
Kyrkomötet Motion 2007:22
av Lars Arvidsson m.fl.
Slå vakt om namnet Lutherhjälpen
Kyrkomötet Motion 2007:23
av Runar Patriksson m.fl.
Kyrkomötet Motion 2007:24
av Lars Arvidsson
Diakonins uppdrag
Kyrkomötet Motion 2007:25
av Urban Gibson och Karin Långström Vinge
Överklagandenämndens ställning
Kyrkomötet Motion 2007:26
av Karin Långström Vinge m.fl.
Utvidgat clearingsystem
Kyrkomötet Motion 2007:27
av Bertil Murray
Dopets ställning i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:28
av Bertil Murray
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:29
av Bertil Murray och Seth Henriksson
Rikskollekt till internationellt arbete första söndagen i advent
Kyrkomötet Motion 2007:30
av Susann Torgerson
Ge utlandsförsamlingarna representation i Kyrkomötet!
Kyrkomötet Motion 2007:31
av Margareta Nybelius och Urban Gibson
Information i Svenska kyrkan om Konferensen för europeiska kyrkors kommission för kyrka och samhälle
Kyrkomötet Motion 2007:32
av Karl-Gunnar Svensson och Vivianne Wetterling
Ansvarsfrågan i pastoraten
Kyrkomötet Motion 2007:33
av Stephan Gullberg
Gravplatser för familjemedlemmar med olika religiös tillhörighet
Kyrkomötet Motion 2007:34
av Ylva Wahlström
Aktiva mångfaldsplaner
Kyrkomötet Motion 2007:35
av Hakon Långström
Erfarenheter av icke-territoriella församlingar ur tillhörighetssynpunkt
Kyrkomötet Motion 2007:36
av Hakon Långström
Kyrkotillhörighet i Finska församlingen i Stockholm
Kyrkomötet Motion 2007:37
av Hakon Långström
Medeltida domkyrkor
Kyrkomötet Motion 2007:38
av Hakon Långström
Möjlighet att vigas till diakon med tjänst i Svenska kyrkan närstående diakonala organisationer
Kyrkomötet Motion 2007:39
av Gustaf Bengtsson
Flytta de kyrkliga valen till första söndagen i advent
Kyrkomötet Motion 2007:40
av Gun Andersson
Förteckning av moderna inventarier
Kyrkomötet Motion 2007:41
av Gun Andersson
Policy för jämställdhet i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:42
av Eva-Maria Munck m.fl.
Fairtrade Church-diplomering i Sverige
Kyrkomötet Motion 2007:43
av Johan Åkesson m.fl.
Strukturer för de frivilligas engagemang
Kyrkomötet Motion 2007:44
av Irene Gustafsson
FN:s kvinnokonvention
Kyrkomötet Motion 2007:45
av Marianne Kronberg
De kristnas situation i Mellanöstern
Kyrkomötet Motion 2007:46
av Anders Roos
Djupare teologisk reflektion kring samlevnad
Kyrkomötet Motion 2007:47
av Ylva Wahlström
Förenkla hanteringen av valsedlar
Kyrkomötet Motion 2007:48
av Marta Axner m.fl.
Översyn av lämplighetsprövning för präst- och diakonkandidater
Kyrkomötet Motion 2007:49
av Caroline Krook och Sven Thidevall
Utredning av Svenska kyrkans lokala nivå
Kyrkomötet Motion 2007:50
av Birger Wernersson och Inger Svensson
Eventuella sanktioner i kyrkoordningen
Kyrkomötet Motion 2007:51
av Aleksander Radler
Ett lärodokument som beskriver och fastslår Svenska kyrkans nuvarande bekännelsestatus
Kyrkomötet Motion 2007:52
av Paul Trossö
Dödsstraffet som strafform
Kyrkomötet Motion 2007:53
av Nils Furtenbach
Utbildning och rekrytering av medarbetare för arbetet på minoritetsspråk inom Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:54
av Ulla Rickardsson och Mary Österström
Konfirmandersättning till utlandssvenskar
Kyrkomötet Motion 2007:55
av Erna Arhag
Forsknings- och utvecklingsanslag
Kyrkomötet Motion 2007:56
av Eva Hallström
Effektmål för klimat, energi och etik
Kyrkomötet Motion 2007:57
av Eva Hallström
Nationellt klimat-, energi- och etikprogram
Kyrkomötet Motion 2007:58
av Seth Henriksson
Nivåer i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:59
av Seth Henriksson
Vilket är bästa namnet för Svenska kyrkan?
Kyrkomötet Motion 2007:60
av Seth Henriksson
Mobbning i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:61
av Seth Henriksson
Missionsdefinition
Kyrkomötet Motion 2007:62
av Seth Henriksson och Febe Björklund
Antal diakoner i en församling
Kyrkomötet Motion 2007:63
av Anna-Sara Walldén
Jämställdhetsmätning av Kyrkomötet
Kyrkomötet Motion 2007:64
av Paul Trossö
Avgångsvederlag till kyrkoherdar
Kyrkomötet Motion 2007:65
av Bo Hanson
Förtydliga kyrkoordningens formulering, att församlingen är den primära enheten!
Kyrkomötet Motion 2007:66
av Kerstin Larsson och Sven-E Kragh
Egendomsnämndernas samarbetsorgan (ENSO)
Kyrkomötet Motion 2007:67
av Britt Louise Agrell
Ett bönens år i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:68
av Britt Louise Agrell m.fl.
Sänkning av spärren för personligt röstetal
Kyrkomötet Motion 2007:69
av Ulla Dahlberg
Människorna måste ta makten över och ansvaret för sin sexualitet
Kyrkomötet Motion 2007:70
av Eva Nyman och Björn Söder
Elektronisk signatur vid kyrkliga val
Kyrkomötet Motion 2007:71
av Eva Nyman och Björn Söder
Behov av åtgärder med anledning av arbetsplatskonflikter
Kyrkomötet Motion 2007:72
av Eva Nyman och Björn Söder
Säkerställ Svenska kyrkans och landets kristna karaktär i en så kallad ”mångkulturell” tid
Kyrkomötet Motion 2007:73
av Eva Nyman och Björn Söder
Stimulera och stöd föräldraburna kyrkliga skolavslutningsgrupper
Kyrkomötet Motion 2007:74
av Eva Nyman och Björn Söder
Stärk människovärdet – motverka korrumpering av de mänskliga rättigheterna
Kyrkomötet Motion 2007:75
av Eva Nyman och Björn Söder
Åtgärder mot åldersdiskriminering i kyrka och samhälle
Kyrkomötet Motion 2007:76
av Urban Gibson
Civilregistrering av äktenskap, en återgång till luthersk tradition
Kyrkomötet Motion 2007:77
av Inger Harlevi
Förändrade regler för tillsättning av domprost
Kyrkomötet Motion 2007:78
av Inger Harlevi
Sjukhuskyrkans organisation
Kyrkomötet Motion 2007:79
av Johan Sobelius
Äktenskapet – en bild av vår relation till Gud
Kyrkomötet Motion 2007:80
av Ola Isacsson
Begravningsgudstjänst efter kremation
Kyrkomötet Motion 2007:81
av Runar Patriksson
Förslag till samverkansavtal mellan församlingar
Kyrkomötet Motion 2007:82
av Mats Hagelin
Genomgripande församlings- och pastoratsreglering
Kyrkomötet Motion 2007:83
av Per Ingvarsson
Ändring av handboksgruppens direktiv
Kyrkomötet Motion 2007:84
av Per Ingvarsson
Bort med det 15 km höga valsedelsberget
Kyrkomötet Motion 2007:85
av Per Ingvarsson
Låt församlingarna välja kollektändamål själv
Kyrkomötet Motion 2007:86
av Per Ingvarsson
Var finns distriktsprästen i kyrkoordningen?
Kyrkomötet Motion 2007:87
av Per Ingvarsson
Ändra namn från ”Församlingsinstruktion” till ”Styrdokument för församlingen”
Kyrkomötet Motion 2007:88
av Bo Lindell
Konfirmation från 12 års ålder
Kyrkomötet Motion 2007:89
av Per Lindberg
Indirekta val till Kyrkomötet
Kyrkomötet Motion 2007:90
av Levi Bergström och Iréne Pierazzi
Valen till beslutande organ i Svenska kyrkan
Kyrkomötet Motion 2007:91
av Ola Isacsson
Gemensam teologi och pastoral för barn- och vuxendop