Svenska kyrkans logotyp

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Beslut
Frågor

 
Kyrkomötet
Motion 2007:47
av Ylva Wahlström
 
 
Förenkla hanteringen av valsedlar
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att en stor del av Kyrkomötets valsedlar skall gå direkt till valnämnderna och att nomineringsgrupperna får beställa just vad den egna gruppen behöver för valarbetet.

2. Kyrkomötet beslutar att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att se var man lägger denna budgetpost inom valbudgeten som helhet.

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att möjliggöra att även valsedlarna till stiftsfullmäktigevalet går direkt till valnämnderna.

Motivering

Varför skickas alla valsedlar ut till de olika nomineringsgrupperna och inte direkt till valnämnderna? Då tänker vi främst på valsedlar till Kyrkomötet och om möjligt även till stiftsfullmäktigevalen. Detta skulle underlätta det praktiska valarbetet väsentligt.

Under Kyrkomötet 2006 diskuterade vi denna fråga bland olika nomineringsgrupper och flera grupperingar tycker att detta verkar vara en god idé. På detta sätt skulle valsedlarna med alla kandidater säkert finnas på plats. Dessutom skulle vi få mer tid till kyrkopolitiska diskussioner, innan själva valdagen, vilket borde kunna bidra till ett ökat valdeltagande.

En aktivare valrörelse vore också ett tydligt och bra sätt att lyfta fram vår demokratiska folkkyrka.

Svaret från Kyrkostyrelsen förra året var att för att lösa detta krävdes att Svenska kyrkan på nationell nivå eller via stiften behövde stå för det ekonomiska ansvaret då valsedlarna sänds ut på detta sätt.

Utifrån allt detta yrkar jag att Kyrkomötet beslutar

- att en stor del av Kyrkomötets valsedlar går direkt till valnämnderna och att nomineringsgrupperna får beställa just vad den egna gruppen behöver för valarbetet.

- att Kyrkomötet ger Kyrkostyrelsen i uppdrag att se var man lägger denna budgetpost inom valbudgeten som helhet.

- att Kyrkostyrelsen möjliggör att även valsedlarna till stiftsfullmäktigevalet också går direkt till valnämnderna.

Hägersten den 23 juli 2007

Ylva Wahlström (mp)

Previous PageAlla motionerNext Page