Svenska kyrkans logotyp

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Beslut
Frågor

 
Kyrkomötet
Motion 2007:13
av Anna Karin Hammar och Marta Axner
 
 
Klimatplaner i Svenska kyrkan
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att i samråd med stiften och Församlingsförbundet utveckla koncept för klimatplaner att följa på nationell nivå respektive med möjlighet att bruka i stift och församlingar.

Motivering

Klimathotet kräver viktiga förändringar bland annat i energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Svenska kyrkan bör gå från ord till handling och utveckla koncept för klimatplaner som kan brukas på nationell nivå respektive antas i stift och församlingar. Alla vet vad vi med våra ord bekänner oss till: skapelsen som en Guds gåva till hela mänskligheten och till kommande generationer. Ingen kommer att tro på vad vi säger om vi inte med våra handlingar som kyrka visar att vi är redo att väl förvalta Guds gåva.

Samtidigt som vi vet att läget kräver handling är det inte alltid självklart vilka åtgärder som är genomförbara och samtidigt effektiva, samt vilka konsekvenser olika åtgärder får. Ett övergripande arbete med klimatplaner på nationell nivå skulle inte bara innebära ett genomtänkt och sammanhållet arbete med klimatfrågan på kyrkokansliet utan skulle också kunna underlätta och uppmuntra stift och församlingar att fortsätta klimatarbetet lokalt.

Öregrund och Västerås den 6 juli 2007

Anna Karin Hammar (s) Marta Axner (s)

Previous PageAlla motionerNext Page