Foto: Pexels - Pixabay

Kyrktaxi

Om du behöver hjälp att ta dig till våra aktiviteter och gudstjänster

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få Kyrktaxi till valfri kyrka eller församlingshem för gudstjänster eller andra aktiviteter som Tanums pastorat anordnar! 

För att beställa Kyrktaxi ringer man 0525 - 291 70 dagen innan man önskar att åka. Om man behöver rullstolstaxi bör man beställa två dagar innan man ska åka.
Viktigt att ni uppger att det är kyrktaxi. 

 

Gudstjänster

Här hittar du våra gudstjänster & andakter

Närbild på en blommande pingstlilja.

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna.

Musik

Här hittar du körverksamheter och konserter i vårt pastorat.