Foto: Pexels - Pixabay

Kyrktaxi

Om du behöver hjälp att ta dig till våra aktiviteter och gudstjänster

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få Kyrktaxi till valfri kyrka eller församlingshem för gudstjänster eller andra aktiviteter som Tanums pastorat anordnar! 

För att beställa Kyrktaxi ringer man 0525 - 459 000 dagen innan man önskar att åka. Om man behöver rullstolstaxi bör man beställa två dagar innan man ska åka. 

Vid frågor kan ni kontakta:

Gudstjänster

Här hittar du våra gudstjänster & andakter

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna. Soppluncher, samtalsgrupper, handarbeten med mera.

Musik

Här hittar du körverksamheter och konserter i vårt pastorat.