KYRKBÅTEN ANNE-MARIE

Här kan du läsa om pastoratets kyrkbåt!

Anne-Marie köptes in av pastoratet 2016, med syfte att tjäna Guds Rike. Anne-Marie fyller en funktion att vara en mötesplats mellan människor, och fyller därför en viktig diakonal funktion. hon är också en flytande gudstjänstlokal, där församlingen får mötas ombord på Anne-Marie för andakt och lovsång. 

Händelser sommaren 2019

15 juni - Besök av tidskriften ”Länspumpen” som gör reportage. 

27 juni - Kvällstur med andakt kl. 19:00 (se nedan)

28 juni - Fisketur för ungdomar i kommunen (För anmälan, se kommunens hemsida) 

4 juli - Kvällstur med andakt kl. 19:00 (se nedan)

5 juli - Fisketur för ungdomar i kommunen (För anmälan, se kommunens hemsida) 

6 juli - Medverkan på karnevalen i Grebbestad

7 juli - Bryggudstjänst i Grebbestad kl. 15:00

11 juli - Kvällstur med andakt kl. 19:00 (se nedan)

18 juli - Kvällstur med andakt kl. 19:00 (se nedan)

25 juli - Kvällstur med andakt kl. 19:00 (se nedan)

Båten avgår från Fiskehamnen i Hamburgsund, och kvällsturen tar cirka 2 timmar. Vi får max ta 12 passagerare, därför vill vi att ni anmäler er till 073-03 44 887, antingen igenom att ringa eller skicka sms. Vi har seglarvästar att långa ut, men inte så många i barnstorlek, så ta gärna med flytväst om ni har. Ingen kostnad, men frivillig gåva. 

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna. Soppluncher, samtalsgrupper, handarbeten med mera.