Vi öppnar upp 

Vi kan åter samlas med hänsyn till nya bestämmelser om maxantal för deltagare från och med juni månad. Nu ser vi bland annat fram emot gudstjänster, musik, guidning och sommarens caféer. Varmt välkommen till kyrkorna önskar Michael Öjermo, kyrkoherde.

Täby församling inbjuder åter till gudstjänst i Täby kyrka och Tibble kyrka, där vi kan samlas med hänsyn till nya bestämmelser om maxantal för deltagare. Alla som längtar efter att fira gudstjänst - både gamla och nya - är varmt välkomna till kyrkan. Årets Musik i sommarkyrkan kommer också att äga rum på plats, denna sommar i Tibble kyrka. Det blir även guidning i Täby kyrka och Sommarcaféer. Minnesstunder kommer att återupptas i församlingens regi i mitten av juni. 
 
Det är beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 12 maj om höjning av maxtalen för antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 juni som möjliggjort dessa förändringar (se faktaruta nedan).  
 
– Vi gläder oss oerhört att åter få samlas till gudstjänst i kyrkorna och återuppta vissa verksamheter, säger Michael Öjermo, kyrkoherde. Detta öppnar också för ett ökat antal personer vid dop, vigsel och begravningar. Givetvis är det fortsatt viktigt att vi håller i, håller ut och håller om - men inte för många. 
 
Den första söndagen i juni - den 6 juni - kommer Täby församling att börja fira gudstjänst igen i de kyrkor som bedöms som lämpliga ur säkerhetssynpunkt vad gäller anpassning till gällande begränsningar och smittspridning. Det gäller såväl begränsning i antal personer som möjlighet till säkerhetsavstånd och säker in- och utpassering. Restriktionerna specificerar att det är anvisade platser som gäller för att kunna samlas fler vid allmänna sammankomster. Kyrkvaktmästaren kommer att anvisa var och en platser som säkrar avståndet till andra deltagare i kyrkorummet.  

Tid och plats för gudstjänster och Öppen kyrka 

I Täby kyrka firas högmässa kl. 11. I Tibble kyrka firas mässa kl. 11. I kalendariet här på webben kommer mer utförlig information att finnas. 
 
Från och med den 28 juni kommer gudstjänsterna som skulle ha firats på söndagar kl. 16 i Näsbyparks kyrka att flyttas till Tibble kyrka, för att kunna ge plats åt fler deltagare och för att iaktta säkerhetsavstånd. Tiden i Tibble kyrka blir kl. 11 varje söndag. 
 
I S:t Olofs kyrka, Näsbyparks kyrka och Gribbylunds kapell fortsätter Öppen kyrka som tidigare. Detta bland annat på grund av begränsat utrymme i kyrkorummen. Öppen kyrka kommer att fortgå fram till sommaruppehållet den 27 juni. Även Öppen kyrka på vardagar fortsätter i kyrkorna enligt aktuellt program till den 27 juni.   

Dop, vigsel och begravning 

Samma deltagarantal som ovan gäller även dop, vigsel och begravningar (kyrkliga handlingar). Men för att villkoren för ett deltagarantal på 50 personer ska uppfyllas är det viktigt att begränsa rörelser av människor i kyrkorummet. Vid kyrkliga handlingar får inte fler än fyra personer röra sig samtidigt, till exempel vid avskedstagandet vid begravningsgudstjänster.  
  
Vid begravningar och urnnedsättningar utomhus gäller ett maximalt deltagarantal på 100 personer.   
  
För icke religiösa begravningar, så kallade borgerliga begravningar gäller att Täby församling är huvudman för begravningsverksamheten i Täby kommun och ska upplåta lokal för borgerliga begravningar, men det är arrangören och inte Täby församling som ansvarar för att det tillåtna antalet deltagare inte överskrids.  

Anpassningar gällande beslut och rekommendationer 

I samband med gudstjänster och Öppen kyrka är det fortsatt viktigt följa de beslut och rekommendationer som utfärdats av regering och Folkhälsomyndigheten. Region Stockholm har också utfärdat regionala rekommendationer som gäller fram till den 13 juni (se faktaruta). 
 
Mot bakgrund av detta fortsätter anpassningen av närvaron i kyrkorna på olika sätt. 
 
Säkerhetsavstånd ska iakttas på samma sätt som tidigare. Vi fortsätter också att dela ut nattvarden (med säkerhetsavstånd) under brödets gestalt. Det innebär att både vin och bröd välsignas, men endast bröd delas ut och prästen tar på församlingens vägnar emot vinet. Detta fortgår så länge det är motiverat ur smittskyddssynpunkt. Gemensam psalmsång under gudstjänster och kyrkliga handlingar förekommer bara när säkerhetsavstånd kan upprätthållas.  
 
Vi uppmanar besökare och deltagare att fortsatt använda munskydd och erbjuder sådana till utdelning för de som inte har med sig egna, enligt Region Stockholms rekommendationer. 

Konserter, Guidning och Sommarcafé 

Musik i sommarkyrkan kommer att äga rum på plats i Tibble kyrka vid samtliga tillfällen, varje torsdag kl. 19.30 den 3 juni-12 augusti. 
 
Även vid konserter gäller att kyrkvaktmästare anvisar plats i kyrkorummet som säkrar avstånd till andra deltagare.  
  
Guidning i Täby kyrka äger rum åtta måndagar under sommaren. Om guidningen sker med anvisade platser för deltagarna, sittande i kyrkan, är maxantalet 50 personer. Är man däremot åtta personer eller färre, inklusive guider, kan guidningen ske gående, men med iakttagande av säkerhetsavstånd.  
   
Vi inbjuder till sommarcaféer utomhus från den 22 juni till den 12 augusti. Vid dålig väderlek får anpassningar göras vad gäller var man kan vara inomhus och deltagarantal.  
 
Aktuella tider för alla arrangemang kommer att finnas i kalendariet här på webben. 

Minnesstunder  

Minnesstunder i samband med begravningar anordnas i församlingens regi från den 13 juni, med iakttagande av samma restriktioner som tidigare nämnts.  
  

De nya anpassaningarna i Täby församling gäller enligt beslut den 21 maj 2021 av kyrkoherde Michael Öjermo.
 

Faktaruta

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom vid en presskonferens den 12 maj 2021 med besked om vad som kommer gälla efter den 1 juni 2021. Beskedet innebär ett successivt öppnande i tre nivåer för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021, nivå 3, och regeringen har fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas. Folkhälsomyndighetens föreskrifter reglerar vilka andra smittskyddsåtgärder som gäller för sammankomster och tillställningar. Beroende på lokalens (platsens) storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.   

  • För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare.   
  • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.  
  • Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala. 

I Region Stockholm gäller regionala rekommendationer till den 13 juni. Länk finns här >>
  
Källa: Folkhälsomyndigheten.se, krisinformation.se och Region Stockholm