Tjejgrupper från 12 år

Verksamheten upphör tyvärr från januari 2021

Efter beslut av kyrkorådet i Täby församling avslutas tyvärr denna verksamhet från och med januari 2021.

Det har varit många roliga upplevelser och möten under åren.  Vi bär med oss alla fina minnen.