Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Tanke och tro i Täby

Letar du efter fördjupning? Ett sammanhang? Pilgrimsvandringar? Eller kanske diskussionsgrupper?

De flesta verksamheter inom Tanke och Tro i Täby har för närvarande uppehåll på grund av coronaepidemin.

Ny information om eventuella verksamhetsstarter kommer succesivt.