Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Täby Lekmannakår 60 år

Fördjupning, engagemang och praktisk handling värdefullt för kyrkan.

Täby kyrkliga lekmannakår som startade Kyrkfönstret har funnits i 60 år! Begreppet lekman innebär att man är icke-specialist inom ett kunskapsområde. Själva ordet lekman har rötter i grekiska och betyder en som tillhör folket.

För hundra år sedan höjdes röster inom Svenska kyrkan att bättre tillvarata lekmännens engagemang. En av dessa röster tillhörde ärkebiskopen Nathan Söderblom, som blev förste ordförande då ett lekmannaförbund 1918 bildades i ärkebiskops-gården i Uppsala.

I linje med svensk folkrörelsetradition organiserades lekmännen på olika nivåer. Under flera årtionden hade rörelsen medvind och då Täbykåren bildades 1959, fanns 900 kårer i landet.

När kåren startade saknades ett församlingsblad i Täby. Kåren tog då initiativ till tidningen Kyrkfönstret. Styrelsen drev och distribuerade Kyrkfönstret till Täbyhushållen*. Finansieringen ordnades genom att en driftig styrelseledamot sålde annonsplatser. Efter ett antal år skänktes utgivningsrätten till Täby församling.

Med tiden mötte lekmannarörelsen i landet motvind och kårer började läggas ned. Det gäller inte Täbykåren, där medlemstalet tvärtom har ökat. Tillsammans studeras på sammankomsterna olika ämnen med kyrklig anknytning. Fördjupningar om Bibelns innehåll har varit en ryggrad i verksamheten. Under senare år har kåren anordnat föredrag om exempelvis Martin Luther och Hildegard av Bingen. I sextio år har kåren på detta vis försökt leva upp till syftet: att främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.

Johan Brinck, ordförande Täby kyrkliga lekmannakår

*1959 hade Täby cirka 19 000 invånare och två kyrkor, Täby och S:t Olofs kyrka. I dag har Täby drygt 70 000 invånare och fem kyrkor.