Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Täby församling söker två präster

Vi söker präster till Täby kyrka och Gribbylunds kapell.

Tjänst som präst till Täby kyrka

Täby församling är en församling i Svenska kyrkan som präglas av ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkorum, som också är populära för dop, vigsel och begravning. Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsundervisning delvis förlagd till församlingens egen kursgård Karlberg på Väddö. I församlingen finns uppskattad verksamhet bland barn och familjer samt bred diakonal verksamhet. Täby kommun har drygt 69 000 invånare och 43 000 av dem är medlemmar i Täby församling, som därmed kan räkna sig som Sveriges största.

Församlingen söker nu en präst till Täby kyrka, den medeltida sockenkyrkan i Täby kyrkby. I Täby kyrka firas söndaglig högmässa. Huvuddelen av församlingens kyrkliga handlingar genomförs här i kollegialt samarbete mellan församlingens präster och kyrkomusiker. Invid kyrkan projekteras en ny församlingsbyggnad. Där ska en mångfacetterad verksamhet planeras och bedrivas, bland annat genom kvalitativ trosfördjupning. I Täby kyrka kommer du att arbeta tillsammans med en kollega som är samordnare.

Vi söker dig som är en god och intresserad sjungande liturg och som omfattar en allmänkyrklig sakramentalteologi. Du ska vara villig att tillsammans med kyrkomusiker och prästkollega i Täby kyrka bibehålla och utveckla en liturgiskt medveten högmässa, kongenial med rummet och lyhörd för den gudstjänstfirande församlingens andliga behov. Dessutom ska du vilja bidra till det utvecklingsarbete som på olika plan pågår i församlingen.

Församlingens hemsida ger, bland annat genom de styrdokument som successivt fastställs och läggs ut, en bild av den teologiska grundhållning och organisering som kyrkoherden och prästkollegiet strävar efter.

Information lämnas om tjänsten av chefen för gudstjänst och musik Fredrik Santell.

Tjänst som präst till Gribbylunds kapell

Täby församling är en församling i Svenska kyrkan som präglas av ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkorum, som också är populära för dop, vigsel och begravning. Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsundervisning delvis förlagd till församlingens egen kursgård Karlberg på Väddö. I församlingen finns uppskattad verksamhet bland barn och familjer samt bred diakonal verksamhet. Täby kommun har drygt 69 000 invånare och 43 000 av dem är medlemmar i Täby församling, som därmed kan räkna sig som Sveriges största.

Församlingen söker nu en präst till Gribbylunds kapell, ett tidigare allianskapell, som i snart 40 år varit en del av Täby församling. I Gribbylunds kapell firas mässa eller gudstjänst alla sön- och helgdagar förutom under några sommarveckor. I den gamla sockenkyrkan, Täby kyrka, genomförs huvuddelen av församlingens kyrkliga handlingar i kollegialt samarbete mellan församlingens präster och kyrkomusiker. Även i Gribbylunds kapell äger kyrkliga handlingar rum med regelbundenhet. I Gribbylunds kapell tjänstgör två präster, varav en är samordnare för verksamheten.

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla gudstjänstliv och verksamhet i Gribbylunds kapell, inte minst homiletiskt och vuxenpedagogiskt. Det är meriterande om du har vana av pilgrimsvandringar och teologiskt reflekterat över pilgrims- och skapelseteologiska motiv i kyrklig verksamhet. Du ska vilja bidra till det utvecklingsarbete som på olika plan pågår i församlingen.

Församlingens hemsida ger, bland annat genom de styrdokument som successivt fastställs och läggs ut, en bild av den teologiska grundhållning och organisering som kyrkoherden och prästkollegiet strävar efter.

Information lämnas om tjänsten av chefen för gudstjänst och musik Fredrik Santell.

Om Täby församling

Täby församling, som är en del av Svenska kyrkan, har ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkor och många Täbybor väljer att döpa sina barn, gifta sig och ha begravningsgudstjänster för sina anhöriga här.

Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsläger och här finns en uppskattad verksamhet för barn och familj samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum.

Täby kommun har drygt 68 000 invånare och 44 000 av dessa är medlemmar i Täby församling, som därmed kan räkna sig som Sveriges största. 

Församlingens huvudsakliga arbetsplats finns i Tibble församlingsbyggnad, granne med Täby centrum.