Täby församling söker pedagog och två präster

Täby församling söker nu nya medarbetare. För dessa tjänster gäller att du behöver ha lätt för att bygga relationer, vara inkluderande och välkomnande och självständigt driva arbetet utifrån givna ramar. Du har erfarenhet av att undervisa konfirmander, tycker om att åka på läger och är en god ledare.

Församlingspedagog

Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer, är inkluderande och välkomnande, vill vara en positiv motor i arbetet och kan driva arbetet själv utifrån av ledningen givna ramar. Du är en god ledare och är självständig samtidigt som du trivs med att arbeta i team, är väl förankrad i din tro och tycker om att skratta. 
Du är utbildad församlingspedagog och har god administrativ förmåga, erfarenhet av att undervisa konfirmander och en gedigen lägervana. 

I tjänsten ingår att

 • samordna och medverka i församlingens konfirmandverksamhet  
 • leda arbetet med församlingens handlingsplan för konfirmandundervisning 
 • leda arbetet med kursplan, metoder och digital plattform för konfirmandverksamheten 
 • sammankallande i församlingens konfirmandarbetsgrupp 
 • utarbeta underlag för verksamhetsplan och budget för konfirmandverksamheten 
 • medverka i församlingens vuxenpedagogiska verksamhet Tro och tanke i Täby 
 • medverka i församlingens gudstjänstliv med särskild inriktning på konfirmand och ungdom.

Helg- och kvällstjänstgöring samt läger ingår i tjänsten. 
 
Tillträde efter överenskommelse. 

Frågor besvaras av Marie-Louise Broström, chef för avdelningen undervisning,  
08-580 036 40. 

Ansökan mejlas till taby.rekrytering@svenskakyrkan.se senast den 3 december 2020. 

Välkommen med din ansökan!

Två präster

Varje präst i församlingen är knuten till någon av de fem kyrkorna. Nu söker vi präster som knyts till Näsbyparks kyrka och S:t Olofs kyrka. Församlingens prästtjänster ingår i avdelningen för gudstjänst och musik. Vi lägger stor vikt vid teologisk reflektion och fortbildning. 
 
Du gillar att fira gudstjänst, är en skicklig liturg och har förmåga att predika på ett vinnande sätt. Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer, är inkluderande och välkomnande, vill vara en positiv motor i arbetet och kan driva arbetet själv utifrån av ledningen givna ramar. Du är en god ledare och kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta i team och tycker om att skratta. 
Du är präst sedan några år tillbaka med erfarenhet av att undervisa konfirmander och tycker om att åka på läger. 
 
I tjänsterna ingår att 

 • leda gudstjänster och kyrkliga handlingar samt medverka i församlingens konfirmandundervisning och vuxenpedagogiska arbete 
 • planera och genomföra undervisning, självständigt och tillsammans med andra 
 • samplanera församlingens gudstjänstliv och annan verksamhet tillsammans med kyrkoherden, församlingens chefer, samordnare och medarbetare 
 • medverka till utvecklingen av församlingens gudstjänst och musik 
 • bidra med omvärldsbevakning och analys inom relevanta områden 
 • leda och samverka med ideella medarbetare
 • samverka i gudstjänster med såväl anställda som ideella medarbetare. 

Helg- och kvällstjänstgöring samt läger ingår i tjänsterna.
 
Tillträde efter överenskommelse.

Frågor besvaras av kyrkoherde Michael Öjermo, 08-580 036 01 

Ansökan mejlas till: 
taby.rekrytering@svenskakyrkan.se, senast torsdagen den 3 december. 

Välkommen med din ansökan!

Täby församling har ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkor, samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum. Verksamheterna för barn, familj och unga är omfattande. Många ungdomar väljer varje år att konfirmeras, gå församlingens ledarutbildning och delta i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. En stor del av verksamheten bedrivs på församlingens lägergård Karlberg som ligger på Väddö.