Täby församling söker diakon - integration, ideellt medarbetarskap och internationellt

Täby församling söker nu diakon för en tjänst på 75 % .Vi söker dig som tycker om att arbeta strategiskt med kyrkans framtidsfrågor, är en god ledare, är självständig samtidigt som du trivs med att arbeta i team. 

Diakon

Täby församling har ett stort diakonalt engagemang och en bredd i det diakonala arbete som sker. Här finns verksamheter med lång tradition bakom sig och verksamheter som historiskt sett kan ses som förnyelse. Tjänsten ligger under avdelningen Diakoni och mission, som har en diakon som chef och som du rapporterar till.  
 
Diakon med inriktning integration, ideellt medarbetarskap samt internationellt arbete 75 %  
Vi söker dig som tycker om att arbeta strategiskt med kyrkans framtidsfrågor, är en god ledare, är självständig samtidigt som du trivs med att arbeta i team. 
 
Inom området integration kommer du att leda församlingens språkcafé med drygt 90 deltagare, stödja läxhjälpen som har en ideell ledare samt upprätthålla och utveckla kontakter med andra aktörer och nätverk i samhället. Du kommer också att se över hur arbetet skulle kunna bedrivas framöver. Inom ramen för språkcaféet ligger även ett ansvar att samla, stödja och kompetensutveckla de ideellt engagerade i caféet.  
Inom området ideellt medarbetarskap har du ett uppdrag att utveckla och planera det övergripande arbetet med ideellt medarbetarskap i församlingen såsom former för rekrytering, stöd, uppskattning, utbildning och handledning. 
Inom området internationellt arbete kommer du att, tillsammans med präst, utveckla och integrera det internationella arbetet med övrigt församlingsarbete. 
Utöver det innehåller tjänsten sedvanligt diakonalt arbete - själavård och stödsamtal, leva vidaregrupper, samtalsgrupper, gudstjänster och andakter. Du kan även komma att involveras i församlingens konfirmandarbete. 
 
Vi vill att du  

  • Är vigd diakon i Svenska kyrkan.  
  • Har relevant akademisk utbildning. 
  • Har erfarenhet av integrationsarbete gällande nyanlända. 
  • Har erfarenhet av att leda ideella och att utveckla goda rutiner och strukturer till stöd för det ideella arbetet.   
  • Har förmåga att engagera människor, både för det lokala arbetet och för Svenska kyrkans världsvida arbete.    
  • Har förmåga att tänka nytt och att genomföra förändringar. 
  • Har förmåga att organisera diakonala verksamheter.  
  • Har god förmåga att möta människor i samtal, både enskilt och i grupp. 
     

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 %. Tjänsten innebär nära samarbete med övriga medarbetare i församlingen, ideella och anställda, samt med andra aktörer i samhället. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring samt läger. Du har tillgång till handledning och erbjuds kompetensutveckling. 
 

Frågor besvaras av kyrkoherde Michael Öjermo, 08-580 036 01 

Ansökan mejlas till: 
taby.rekrytering@svenskakyrkan.se, senast den 28 februari 2021. 

Välkommen med din ansökan!

Täby församling har ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkor, samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum. Verksamheterna för barn, familj och unga är omfattande. Många ungdomar väljer varje år att konfirmeras, gå församlingens ledarutbildning och delta i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. En stor del av verksamheten bedrivs på församlingens lägergård Karlberg som ligger på Väddö.