Foto: Christina Dagberger

Täby församling söker biträdande kyrkoherde

Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare och som trivs i rollen att stötta, leda och motivera medarbetare samt tillämpar ett organisatoriskt strukturerat arbetssätt.

Välkommen till oss som biträdande kyrkoherde

Täby församling söker en biträdande kyrkoherde som är en trygg och erfaren ledare och som trivs i rollen att stötta, leda och motivera medarbetare samt tillämpar ett organisatoriskt strukturerat arbetssätt. Ett entusiasmerande intresse är en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa frågor kring öppenhet och varaktighet inom gudstjänstutveckling både vad gäller ordet och musiken, körer och ideella medarbetare. Du är starkt drivande från idéstadiet till faktiskt genomförande, är lyhörd och har god förmåga att möta människor. Vi vill att du har gedigna kunskaper i homiletik och liturgik och följer den kyrkovetenskapliga forskningen.

Som biträdande kyrkoherde är du chef för avdelningen för gudstjänst och musik och leder församlingens präster och kyrkomusiker. Utifrån den gemensamt erövrade teologiska grundhållningen i församlingsinstruktionen har du viljan och modet att ta ut riktningen för gudstjänstlivet i församlingen.

Du har teologisk examen på högskolenivå enligt de krav Svenska kyrkan ställer för prästvigning samt genomgått behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning och har erfarenhet som chef och gärna av arbetsledning i församling eller stift.

Du rapporterar till kyrkoherden.

I rollen som biträdande kyrkoherde ingår:

  • personalansvar för tio präster, varav fem är samordnare vid varsin kyrka, sex kyrkomusiker, varav en musiksamordnare samt vikarier som är fast knutna till församlingen
  • att vara pastoralt ansvarig i relation till församlingens bokningsfunktion och på delegation fatta beslut kring kyrkotillhörighet med mera
  • att samplanera församlingens verksamheter tillsammans med kyrkoherden och övriga chefer
  • arbetsmiljöarbete inom avdelningen
  • ekonomi- och budgetansvar 
  • ett aktivt deltagande i kyrkoherdens ledningsgrupp
  • att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar samt medverka i församlingens konfirmationsarbete.

Körkort och egen bil är bra att ha i vår stora församling.

Vill du veta mer?

Kontakta kyrkoherde Michael Öjermo, 08-580 036 01 

Ansökan mejlas till: 
taby.rekrytering@svenskakyrkan.se, senast den 12 december 2021. 

Välkommen med din ansökan!

Täby församling verkar i en kommun som växer och där människors vardag och behov förändras. Täby kommun har drygt 70 000 invånare och 40 000 av dessa är medlemmar i Svenska kyrkan. 
Täby församling har ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkor, samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum. Verksamheterna för barn, familj och unga är omfattande. Många ungdomar väljer varje år att konfirmeras, gå församlingens ledarutbildning och delta i Svenska kyrkans Ungas verksamhet. En stor del av verksamheten bedrivs på församlingens lägergård Karlberg som ligger på Väddö. 
Församlingens huvudsakliga arbetsplats finns i Tibble kyrka, granne med Täby centrum.