Täby församling planerar förändringar i verksamheten

Täby församling behöver strukturera om delar av verksamheten inför framtiden. Detta på grund av en nedgång i antalet medlemmar.

De ekonomiska åtaganden församlingen har måste anpassas i relation till kyrkoavgiftens förväntade utveckling. I nuläget är 64 % av de som bor i Täby medlemmar. Denna situation ser i stort sett likadan ut över hela landet. Enligt statistik från årsskiftet 2019-2020 har Svenska kyrkan nationellt en medlemsanslutning på 56 % och för församlingens närmsta omgivningar i Stockholms stift är siffran 47 %.

– Vi har tappat många medlemmar sedan millennieskiftet för tjugo år sedan, säger kyrkoherde Michael Öjermo, som är församlingens främste företrädare. Medlemstappet påverkar vår ekonomi och vi är helt beroende av medlemsavgifter för vår verksamhet. Vi måste ta ansvar och säkra församlingens ekonomiska framtid.

Sedan 2017 har kyrkoherden och kyrkorådet – församlingens styrelse – arbetat med strategiska framtidsfrågor i en pågående utredning.

– Vi har nu nått resultat och enighet i vårt uppdrag att ta ansvar för församlingens ekonomiska framtid, säger kyrkorådets ordförande Lars Thidevall. 

– Samtliga avdelningar berörs, säger Michael Öjermo. Antalet tjänster i församlingen kommer att minska med motsvarande 7-10 heltidstjänster. Det är en utveckling nationellt inom hela Svenska kyrkan. Många församlingar har redan vidtagit åtgärder och enligt en stiftsenkät tidigare i år kommer antalet tjänster i hela landet att minska ytterligare.

– En av förändringarna är att vi ser oss tvingade att avsluta grupperna med eftermiddagsverksamhet för låg- och mellanstadiebarn, säger Michael Öjermo. Grupperna är uppskattade, men efterfrågan på sådan verksamhet har minskat under de senaste åren. Vi behöver även ändra inriktning och ställa om vår verksamhet med Barnrytmik.

Barnrytmik är föranmälda grupper där barn och föräldrar träffas för sång och musik tillsammans.

Församlingens uppskattade teaterverksamhet, som ska integreras med annan verksamhet, inte minst bland konfirmander, säkerställer fortsatta relationer till barn i förskolor och skolor i Täby. En nyhet är att Allsångsteatern ökar i omfattning.

– Förändringen ska genomföras den 1 januari 2021, säger Lars Thidevall. Kyrkorådet ska genomföra en barnkonsekvensanalys inför strategiska beslut i församlingen, och den ligger klar. Det slutliga beslutet om förändringen fattas av kyrkofullmäktige senare i höst.

Kontaktpersoner

Michael Öjermo, kyrkoherde 08-580 036 01

Lars Thidevall, kyrkorådets ordförande 070-764 87 31

Täby församling, som är en del av Svenska kyrkan, har ett rikt gudstjänstliv och många Täbybor väljer att döpa sina barn, gifta sig och ha begravningsgudstjänster för sina anhöriga här.

Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsläger och här finns en uppskattad verksamhet för barn och familj samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum. Församlingen arbetar i avdelningar för gudstjänst, musik, undervisning och diakoni samt kyrkogård.