Skugga av ett kors
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Täby församling i skuggan av corona

Sveriges regering kom den 16 november med besked om ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Den 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Täby församling behöver dock ställa om verksamheten på olika sätt, skriver Michael Öjermo, kyrkoherde.

I Täby kyrka har gudstjänst firats sedan slutet av 1200-talet och kanske ännu längre tillbaka i en träkyrka på samma plats. I tider av oro, ofred och sjukdomar har kyrkklockorna ringt och berättat för bygden att några människor samlats till gudstjänst och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar. Vecka efter vecka. Ibland har kyrkan varit fylld av människor. Ibland endast ett fåtal. Oavsett har ljusen tänts, psalmerna sjungits, bönerna betts, evangelium förkunnats och brödet delats. Gudstjänst har firats, med de som har samlats i kyrkan och också för alla de som inte kunnat, velat eller av andra skäl varit förhindrade att komma. Varje vecka har några människor firat gudstjänsten som omsluter allt och alla med Guds nåd och välsignelse. Ett uppdrag som sträckt sig utanför kyrkans murar och väggar och omslutit Täby och dess församling med Guds omsorg och hopp. Ett pulsslag av liv för att världen ska leva.

Sveriges regering kom den 16 november med besked om ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Begravningsgudstjänster

Med anledning av regeringens nya beslut den 20 november kan Täby församling nu välkomna 20 anhöriga till begravningsgudstjänster.  Läs mer här >>Ett förtydligande är att församlingens medarbetare eller andra medverkande som handhar själva begravningen, inte ingår i de 20 anhöriga.

Inom Täby församling finns flera kyrkor där begravningsgudstjänster kan äga rum.

I de större kyrkorummen i Täby kyrka, Tibble kyrka och Näsbyparks kyrka finns möjlighet till begravningsgudstjänster med 20 anhöriga plus övriga medverkande.

Däremot är kyrkorummen i S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell inte tillräckligt stora för att säkerhetsavstånd ska kunna hållas. Därför måste antalet begravningsgäster i dessa kyrkor begränsas till 15 personer plus övriga medverkande.

Borgerliga begravningar

Samma regler om 20 anhöriga plus övriga medverkande gäller även för borgerliga begravningar. Borgerliga begravningsceremonier sker huvudsakligen i ceremonibyggnaden Stillheten på Täby Södra begravningsplats. Stillheten har plats för 20 anhöriga plus övriga medverkande.

Urnsättningar

Vid urnsättningar utomhus på begravningsplatsen gäller samma regler om antal anhöriga och medverkande.

Gudstjänster

Det blir uppehåll i firandet av offentliga gudstjänster.

I Täby kyrka och församlingens andra kyrkor hålls kyrkorummen öppna under den tid det skulle ha varit gudstjänst. Öppethållandet är från det att gudstjänsten skulle ha börjat och under två timmar. De som är planerade att tjänstgöra finns på plats, det gäller både präst, musiker och vaktmästare. Evangeliet läses, tacksägelser kungörs och Herrens bön beds avslutat med Välsignelsen. Det kan upprepas om det behövs under den tid som kyrkan är öppen.

Vi har inga vardagsmässor; varken onsdag morgon eller torsdag kväll i Tibble, eller i någon annan kyrka. Sinnesrogudstjänsten gör uppehåll.

Det innebär att den planerade biljetthanteringen inför gudstjänster och musikevenemang första söndagen i advent inte blir av.

Vi återkommer om julens gudstjänster.

Kyrkliga handlingar

Dop som redan är inplanerade till och med den 21 november genomförs. Men jag kommer att höra av mig till samtliga och meddela att de bör begränsa antalet deltagare.

Dop som inplanerade från och med den 24 november får inte ha fler än 8 deltagare, totalt inklusive personal. Jag kommer att höra av mig till samtliga och meddela detta.

Gällande dop från och med 2 januari 2021 kommer jag att höra av mig till och meddela att de måste ta hänsyn till eventuellt fortsatta förbud och restriktioner.

Konserter, utställningar med mera

Vi genomför från och med den 16 november inga konserter, utställningar eller annan publik verksamhet.

Begravningar

I Täby församlingar kommer vi att fortsätta med begravningar, dop och vigslar. Samma regler och förhållningsätt gäller som för allmänna sammankomster. En begravning med kista måste fortfarande ske inom trettio dagar efter dödsfallet. Täby församling avråder att kremation sker i väntan på möjligheten att genomföra en akt med urna. Idag kan ingen säga när situationen åter är sådan att det är möjligt för alla att samlas. Det kommer handla om månader. I respekt för den avlidne och för de anhörigas möjlighet att gå vidare i sorgearbetet är det är viktigt att avskedet sker inom rimlig tid. Det går att finna olika möjligheter, även digitalt. I samtal med anhöriga och begravningsbyråer vill Täby församling genom sina präster se på vilka möjligheter som finns inom rådande förbud och allmänna råd.

Minnesstunder efter begravningar kan med fördel ske längre fram i tiden. Täby församling kommer prioritera möjligheterna för dessa. På samma sätt kan dopfester ske i församlingens lokaler när alla åter kan samlas.

Finns det en osäkerhet och frågor kring framförallt begravningar men också dop och vigslar ber vi anhöriga och familjer ta kontakt med prästen för samtal om andra möjligheter att än att skjuta upp begravningen eller dopet på obestämd framtid.

Ett ansträngt läge

Hela det svenska samhället, ja hela världen, lever i ett ansträngt läge. Minst sagt. När kyrkan återigen firar advent, jul, nyår och trettonhelg står en utsatt familj i centrum. Vi berättar om Josef och Maria och Jesusbarnet som fick ge sig iväg från sitt hem för att skattskrivas. Josef och Maria som var havande fick lämna tryggheten hemmavid. Men när barnet väl var fött inleddes dessutom en flykt. Jesufamiljen fick fly till Egypten för att undkomma kung Herodes som ville ta död på alla som hotade hans makt. Men trots allt höll Gud sin skyddade hand över den lilla utsatta familjen. De kunde återvända hem till Nasaret och Jesu kunde framträda för världen som Guds Son. Det är denne Jesus som vi hyllar på första söndagen i advent. Frälsningen är sprungen ur ett ansträngt läge. Gud lever bland oss och med oss, även i en svår pandemi. Till Guds omsorg om oss står vårt hopp.

 

Michael Öjermo
Kyrkoherde

Michael Öjermo

Michael Öjermo

Täby församling

Präst, Kyrkoherde