Meny

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista veckan i fastetiden. Det är en vecka av stillhet och eftertanke men också stor dramatik, eftersom den handlar om Jesu sista dagar i livet. Magdalena Hedman, präst i Täby församling berättar mer om Stilla veckan.

– Stilla veckan är trots sitt namn den mest händelserika veckan i kyrkan på hela året, säger Magdalena Hedman, som är präst i Täby församling. Veckan karaktäriseras verkligen av kontraster mellan stillhet och dramatik, precis som de händelser som inträffar i Jesu liv under den här tiden.

Under stilla veckan berättas om vad som hände under de sista dagarna i Jesu liv. Det är ett drama som brukar kallas passionsdramat.  Grundbetydelsen av ordet passion är egentligen lidande.

– Det finns en dubbelhet i ordet passion, säger Magdalena. Man kan jämföra med en passionsblomma: Innanför de spektakulära flikiga kronbladen finns ett stift som ibland sägs symboliseravisa de tre spikarna med vilka Jesus fästes på korset. Passionsblomman, som även kallas kristi kors-blomman, blir som en symbol för vägen mot korset.

Kristi kors-blomma Bild: Wikimedia commons

I Täby kyrka firas passionsandakter måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan. I passionsandakterna läses texter ur evangeliet som berättar om det som hände Jesus under dessa dagar.

– Texterna ger ett djup och en förberedelse inför skärtorsdagen, då nattvarden instiftades, säger Magdalena. Musiken som framförs i kyrkan avspeglar den eftertanke och återhållsamhet som präglar andakterna.

För en människa av i dag, vad kan man få med sig från stilla veckan?

– Texterna kan ge en förnimmelse av händelser i varje människas liv, säger Magdalena. Passionsberättelsen ger tillåtelse att följa med i dramat som i en känslomässig vågrörelse. Den inleds med det tunga och svåra i livet, det som förträngs i vardagen. Så ökar vågen i styrka till en liten glädjetopp på skärtorsdagen – dagen då Jesus firade den första nattvarden med sina lärjungar – för att sedan bölja ned i det kolsvarta på långfredagen. På påskdagen lyfts vågrörelsen till stor glädje vid firandet av Jesu uppståndelse.

– Människor kan applicera det här på sina egna liv, säger Magdalena. Det är ju så här livet kan vara: något svårt händer som inte går att värja sig mot. Man blir förtvivlad. Kanske rädd. Men senare, när det har gått en tid, kan en återhämtning infinna sig. Kanske tror man att man återgått till att vara samma person som innan händelsen. Men ofta inträder insikten om att en förändring har skett hos en själv. Till slut fortsätter ändå livet, men en förändring har tillkommit genom erfarenheten. Och det kan sägas vara en av dimensionerna som vi får med oss genom passionsberättelsen.

Bild: Christina Dagberger
Under fastetiden är den liturgiska lila. Mässhaken används vid nattvarden i mässorna Bild: Christina Dagberger
Stolan har motiv hämtade från Täby kyrkas målningar. Bild: Christina Dagberger
Under stilla veckan är altarskåpet stängt. På baksidan visas bland annat motiv från sista måltiden. Bild: Christina Dagberger