Foto: Christina Dagberger

S:t Olofs kyrka - mitt i en vacker trädgårdsmiljö

Emelie Björling är präst och samordnare i S:t Olofs kyrka. Hon berättar här bland annat om den lugna atmosfären och den fina gemenskapen i kyrkan.

Foto: Christina Dagberger

Mitt i en stor, grön och lummig trädgård i Viggbyholm vilar S:t Olofs kyrka. De ljusa väggarna kontrasterar mot det röda tegeltaket och framför kyrkan vaktar en omfångsrik grå klockstapel i trä.

–Det finns ett lugn i den här vackra estetiskt tilltalande miljön, säger Emelie Björling, som är präst och samordnare i S:t Olofs kyrka.

–Kyrkan är charmig och har karaktärsfulla inslag med till exempel de blyinfattade fönstren, trägolvet och för att inte tala om taket inne i kyrkan. Taket ger en fin känsla och inramning till kyrkorummet.

Emelie har sitt arbetsrum i anslutning till kyrkorummet. Vid datorskärmens vardagsarbete kan man lyfta blicken och se ut genom fönstret. Blyinfattningens mönster lägger vågor över omgivningen och tonar trädgården i ljust gröna och rosa nyanser. Väggarnas ljusblå färg bidrar också till det lugna helhetsintrycket.  

Sedan februari 2018 har Emelie varit präst i Täby församling. Förutom uppgiften som samordnare i S:t Olofs kyrka fylls hennes tid bland annat av församlingens kyrkliga handlingar: dop, vigsel och begravning.

Foto: Christina Dagberger

–S:t Olof är en populär kyrka för dop. Många uppskattar intimiteten i kyrkan och den ombonade familjära, men samtidigt högtidliga känslan. Det finns trevliga lokaler med fina möjligheter att arrangera en sammankomst efter dopgudstjänsten eller en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Många väljer S:t Olof just för den trevliga miljön. Det finns också möjlighet att arrangera vigslar med upp till 80 personer i normala fall (med restriktionen med anledning av covid-19 ryms 25 personer). Gifter man sig på sommaren är det en fantastisk utomhusmiljö. Man kan samlas i trädgården under träden i väntan på att vigseln ska börja. En vinterdag kan man sätta marschaller i snön och tända lyktan vid vår fina grind.

Foto: Christina Dagberger

Emelie berättar att hon gärna vill bevara och utveckla gudstjänstgemenskapen i S:t Olof. Hon framhåller att gudstjänsterna är kärnan i kyrkan och att allt utgår från dem.

–Jag drömmer om att utveckla söndagsgemenskapen, säger Emelie. Människor ska känna att de är välkomna hit oavsett ålder eller livsbetingelser i övrigt. 

Emelie blev själv engagerad i kyrkan i samband med sin konfirmation, vilket senare ledde till att teologin lockade. Hon berättar att det främst fanns en yttre kallelse att bli präst, och det tog lite tid och tvekan innan hennes inre kallelse stod klar och till slut vigdes hon till präst i januari 2017. Emelie har nu också en stor familj med fyra barn som upptar mycket av hennes tid. På de små stunder som blir över tycker hon om att koppla av med trädgårdsarbete i den egna trädgården.

Foto: Christina Dagberger

Gudstjänster äger rum i S:t Olofs kyrka varje söndag kl. 10 under terminerna. Men en söndag i månaden flyttas tiden till kl. 17, då det är mässa i Taizéanda. Det är en kontemplativ gudstjänst med tid för eftertanke, stillhet och bön, varvat med enkla sånger. Musiken har också sin plats i kyrkan. Vissa söndagar kl. 16 ges konserter inom ramen för församlingens konsertserie Söndagseftermiddagar=Musik. Det finns en syförening som bland annat anordnar en basar till advent varje år och Collegium Cantorum är en kör för äldre sångare som repeterar i lokalerna.

–Jag känner att det finns stora möjligheter att göra något för dem som vill ha sin hemkyrka här, säger Emelie. För mig är det viktigt att samtala med människor och tillsammans hitta former för verksamhet och gudstjänstfirande som gör att människor längtar hit. 

–Jag vill verkligen få finnas vid människors sida, fortsätter Emelie. Att få bidra till en glädjefull dopgudstjänst, att få viga människor som älskar varandra, att vara närvarande i stunder av sorg. Och givetvis att få leda församlingen i gudstjänstens alla delar. Det tycker jag känns både meningsfullt och roligt. Jag tycker att det finns en stolthet över S:t Olofs kyrka bland de boende häromkring. Min uppgift är att vara här för deras skull. Att som samordnare vara länken mellan församlingsbor, verksamhetsråd och medarbetare. Vi kollegor vill tillsammans försöka skapa meningsfulla mötesplatser på olika sätt för dem som bor här.

Text: Christina Dagberger

Foto: Christina Dagberger
Foto: Christina Dagberger