Foto: Christina Dagberger

Föredrag på Lindgården

Samtal, föredrag och samvaro på Lindgården i Täby kyrkby hösten 2021

Föredrag, tisdagar kl. 18.30-21.00

21 september Med storsint själ och med frikostighet.
En kväll om Ignatiansk andlighet. Örjan Bildt,
präst i Solna församling.

19 oktober Den okände Jesus - vem var han den där mannen?
Cecilia Wassén, universitetslektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

7 december Vofo gör di på detta viset?
Varför i kyrkans liturgi. Fredrik Santell, präst.