ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla

Sammanfattande valprogram

Öppen kyrka – en kyrka för alla är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med personer som engagerat sig för att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka. Svenska kyrkan ska vara demokratisk och jämställd där alla känner sig välkomna oavsett ålder eller kön. En kyrka som kännetecknas av mångfald, där vi alla får vara som vi är med olika Guds gåvor, men alla (med)lemmar av Jesu Kristi Kropp. Kyrkan ska ge människor hopp, mening och tro att tillsammans vandra i Jesu efterföljd. Församlingen ska erbjuda många möten och samtal – också över generationsgränserna - om livet, Bibeln, och vad det innebär att vara människa.

Kyrkan ska värna Guds skapelse, vara miljömedveten och arbeta för hållbarhet. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka och handla för Skapelsens skull, för livets skull, för våra barns och för kommande generationer skull. 

Verksamheten i församlingen ska stödjas att utvecklas underifrån, detta för att ta till vara allt engagemang från alla frivilligkrafter som finns.

Öppen Kyrka i Täby, med Gudstjänsten som ger Liv i centrum, en kyrka som är närvarande i samhället.

 

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: Öppen kyrka anser att Täby församling ska utnyttja sin storlek och därmed alla tillgängliga resurser för att låta de olika kyrkorna i samspel med medlemmarna utveckla verksamheten lokalt. Verksamheten ska stödjas till att utvecklas underifrån. Vi tror att detta är det optimala sättet att få en levande församling där så många som möjligt vill engagera sig och gemensamt möta Gud och livet i gudstjänster och respektfulla samtal. Vi tror också att detta är en väg att utöka den levande församlingen. Församlingen behöver öka sin kunskap om de djupa behov människor har i Täby och därmed i vid mening stärka det diakonala perspektivet.

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Öppen kyrka anser att församlingen tyvärr redan avvecklat verksamhet som är omistlig. Församlingen bör enligt vårt svar på fråga 1, utveckla verksamheten långsiktigt kring de olika kyrkorna så fler kan erbjudas möjligheten att finna Gud i Täby församling. En större enkelhet och en medveten satsning på frivilliga medarbetare skapar en beredskap inför möjliga svårare tider för församlingen. 

Kontakt
Lars Söderholm, larshsoderholm@gmail.com Tel: 070-2157878

För information om ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla. Besök hemsidan

På fotot: Fredrik Lind, Margareta Andersén, Lars Söderholm, Christoffer Stavenow, Michael Öberg