Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nytt aktivitetshus

Täby församling bygger ett nytt miljövänligt aktivitetshus med invigning 2019.

Äldre byggnad byts ut mot miljövänlig

Eviga ljusets kapell på Kyrkvägen 10, snett emot Täby kyrka och Kyrkskolan, har tidigare använts som förvaringsutrymme inför begravningar för omhändertagande av kistor och urnor, en så kallad bisättningslokal. Den funktionen upphörde i samband med invigningen av lokalen Hymnen. Hymnen är den nya bisättningslokalen som ligger i anslutning till kyrkogårdsförvaltningen på Krossbacken, men med adressen Södra Stillhetens väg 3.

På platsen för Eviga ljusets kapell bygger nu Täby församling ett aktivitetshus. Eviga ljusets kapell tillhör en äldre generation byggnader vad beträffar konstruktion och behöver därför rivas. För att uppfylla modern standard vad gäller miljöanpassning byggs i stället ett miljöhus som blir ett nytt aktivitetshus.

Fritids för skolbarn

Församlingens populära eftermiddagar för skolbarn behöver en ny hemvist med mer ändamålsenliga lokaler än vad den nuvarande lokalen på Skolvägen kan erbjuda.

Café

Mitt i huset byggs ett atrium med ljusinsläpp från flera väder-streck. Där kommer att finnas ett café som är tänkt att vara själva hjärtat i huset och en samlingspunkt för människor i närområdet samt skapa arbetstillfällen för en extern utförare att driva caféet.

Promenader och vandringsstråk

Begravningsplatsen med omnejd är ett område dit många söker sig för promenader och vandringar. Pilgrimsvandringar till olika platser efterfrågas av många. Huset i Täby kyrkby kommer att fungera som en mötesplats för vandrare som vill vara med på längre eller kortare vandringar i närområdet eller på Roslagsleden.

Täby växer - möteslokaler behövs

Aktivitetshuset blir tillgängligt för uthyrning. Här kan föreningar, intresseorganisationer, kommunen, företag med flera hyra lokaler i olika storlekar, något som i dagsläget behövs i Täby kyrkby.

Byggstart maj 2018

Arbetet beräknas börja under maj månad 2018. Det innebär byggnadsarbeten som medför en del buller i samband med till exempel rivning och pålning, men förhoppningen är att arbetet ska gå smidigt.

Invigning sommaren 2019

Invigningen av huset är planerad till sommaren 2019.

Mer information

För mer information kontakta Michael Öjermo, kyrkoherde,
tel. 08-580 036 01, eller Tomas Eriksson, kyrkogårds- och fastighetschef,
tel. 08-580 035 58.

Tidplan

•      Trästomme med liggande träpanel

•      Rivning under tiden april-maj

•      Grundläggning platta förberedande golvvärme under juni

•      Stomme tack fönster dörrar från september fram till januari 2019

•      Installationer från november 2018–maj 2019

•      Målning stomkompletteringar plattor m m december 2018 maj 2019

•      Produktionstid ca 14 månader

•      Planerat klart till midsommar 2019

•      Driftsatt sommaren 2019

•      Full drift aug 2019

•      Lufsarna (barnverksamhet för skolbarn) kan påbörjas i aug 2019

Bilder

Bilderna nedan är fria att användas för publicering.

 

Michael Öjermo, kyrkoherde och Tomas Eriksson, chef för kyrkogårdsförvaltningen

Täby församling

Täby församling, som är en del av Svenska kyrkan, har ett rikt gudstjänstliv i församlingen och många Täbybor väljer att döpa sina barn, gifta sig och ha begravningsgudstjänster för sina anhöriga här.

Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsläger och här finns en uppskattad verksamhet för barn och familj samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum.

Täby kommun har 70 000 invånare och 43 000 av dessa är medlemmar i Täby församling, som därmed kan räkna sig som Sveriges största. Den geografiska gränsen sammanfaller med Täby kommuns gränser.

Församlingen har fyra kyrkor, två kapell och en ceremonibyggnad. Det finns även en församlingsgård på Väddö i Roslagen med ett kapell.

2016 invigdes den miljöcertifierade byggnaden Hymnen, en bisättningslokal för förvaring av kistor och urnor i väntan på gravsättning. Den är belägen strax intill kyrkogårdsförvaltningen vid begravningsplatsen i Täby kyrkby.

Oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning är det Svenska kyrkan Täby församling, som fått uppdraget av staten att ansvara för begravningsverksamheten och ordna gravplatser åt dem som bor i Täby.