Foto: Johannes Frandsen/IKON

Medi-maxikör

För dig som vill sjunga tillsammans med ditt barn. Från årskurs 2 och uppåt.

Eventuell senarelagd start

Starten för denna verksamhet kan komma att senareläggas på grund av covid-19. 

Vi startar en ny kör för lite äldre barn och medföljande vuxna som vill sjunga tillsammans, Medi-maxikören. En fortsättning på Mini-maxi kören.

Barn från årskurs två och uppåt är välkomna i sällskap med någon vuxen. Vi sjunger tillsammans och medverkar i gudstjänsterna i St Olofs kyrka med sång.

Plats: S:t Olofs kyrka
Tid: Onsdagar kl. 16.45-17.30.
Anmälan och information: Anette Ek
Tel: 08-580 036 33

Anette Ek

Anette Ek

Täby församling

Musiker