Kyrkoval 19 september 2021

I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Ta chansen att påverka!

Ta chansen att påverka hur din kyrkoavgift ska användas och vad kyrkan har att besluta om! Söndagen den 19 september är det kyrkoval för medlemmar i Svenska kyrkan. Vilka ska få förtroendet att fatta beslut i kyrkan de kommande fyra åren?

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

NÄR ÄR KYRKOVALET?

Förra kyrkovalet, 2017, ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater. 23 000 valdes till minst ett uppdrag.

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra möjlighet att påverka.

Förra kyrkovalet röstade ungefär en miljon människor. Nästa val hålls söndagen den 19 september 2021.

Bilder för Kyrkovalet 2021

Hearing för allmänheten inför Kyrkovalet

Röstar du i kyrkovalet? Vill du veta mer? Träffa nomineringsgrupperna och ställ frågor inför Kyrkovalet 19 september. Välkommen till offentlig hearing i Tibble kyrka sönd 5/9 kl. 13.

Hearing för ungdomar och Svenska kyrkans unga inför Kyrkovalet

I Kyrkovalet har ungdomar från 16 år rösträtt. Vill du veta mer? Kom och träffa nomineringsgrupperna och ställ frågor inför Kyrkovalet 19 september. Tibble kyrka tors 2/9 kl. 20

Varför rösta?

Nu har alla chansen att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta i kyrkovalet. Det finns många skäl till att rösta:

  • För att man får – demokratin fungerar bara om den används.
  • För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång.
  • För att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.
  • För att det handlar om hur min kyrkoavgift används.
  • För att stötta dem som tar på sig uppgiften att vara med och styra.
  • För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar.
  • För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga kraften!
  • För att Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang.

Hur går det till?

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade.

Röstkort

Den 1 september ska samtliga röstberättigade till kyrkovalet ha fått sitt röstkort. Om du inte har fått något, tappat det eller av annan anledning behöver ett nytt kan du höra av dig till din församlingsexpedition och beställa ett nytt så kallat dubblettröstkort. Detta kan begäras ut mot uppvisande av legitimation.
Täby församlings växel: 08-580 035 00.

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör.

Vallokal och förtidsröstning är inte samma sak!

På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag den 19 september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 6:e och till och med 19:e september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-handling. För information om öppettider kontaktar du den församling där du vill förtidsrösta. För förtidsröstning i Täby församling se öppentider när nedanför.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket (K11) som du kan få tag på via Täby församlings reception, Svenska kyrkans stiftskanslier eller kyrkokansliet i Uppsala. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort (från cirka 1 september 2021) och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Förtidsröstning i Täby församling

Tibble kyrka Biblioteket, plan 3

Måndag 6 september kl. 13 - 15

Tisdag 7 september kl. 13 - 15

Onsdag 8 september kl. 13 - 15

Onsdag 8 september kl. 17 - 20

Torsdag 9 september kl. 13 - 15

Fredag 10 september kl. 13 - 15

Lördag 11 september kl. 11 - 14

Måndag 13 september kl. 13 - 15

Tisdag 14 september kl. 13 - 15

Onsdag 15 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 17 - 20

Fredag 17 september kl. 13 - 15

Lördag 18 september kl. 11 - 14

Lindgården

Måndag 13 september kl. 13 - 15

Måndag 13 september kl. 17 - 20

Tisdag 14 september kl. 13 - 15

Tisdag 14 september kl. 17 - 20

Lördag 18 september kl. 11 - 14

Näsbyparks kyrka Sällskapsrummet

Onsdag 15 september kl. 13 - 15

Onsdag 15 september kl. 17 - 20

Torsdag 16 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 17 - 20

Lördag 18 september kl. 11 - 14

Gribbylund Kapellkällaren

Måndag 6 september kl. 13 - 15

Måndag 6 september kl. 17 - 20

Tisdag 7 september kl. 13 - 15

Tisdag 7 september kl. 17 - 20

Lördag 11 september kl. 11 - 14

Tibble kyrka, Kapellet plan 2

Valdagen söndag 19 september kl. 9 - 20

VAD HAR NIVÅERNA I KYRKAN FÖR UPPGIFT?

I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?

Församlingen–lokal nivå.

Den lokala nivån, kyrkofullmäktige med sin styrelse kyrkorådet, arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi. Allt från underhåll av byggnader, barngrupper, körer, diakoni som är kyrkans sociala arbete, till krisarbete och internationellt engagemang. Valsedlarna är vita.

Stockholm Pride 2011.

Stiftet–regional nivå.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Valsedlarna är rosa.

Utdelning av miljödiplom. Utdelningen skedde av Claes Hedström från Kyrkornas milödiplomering. Ärkebiskop Antje tog emot diplomet för Svenska kyrkan på nationell nivå, och kyrkomötets vice ordförande Levi Bergström tog emot diplomet för kyrkomötet.

Kyrkomötet–nationell nivå.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Kyrkomötet beslutar också om hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till. Valsedlarna är gula