Kyrkogårdskontoret i Täby kyrkby

Kyrkogårdsföreståndaren Danuta Welander och hennes medarbetare svarar på alla frågor som rör begravning och gravsättning. >>

Kyrkogårdskontoret är naturskönt beläget i Täby kyrkby, mitt emot Kyrkskolan, och med utsikt över Täby begravningsplats. Kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Täby kommun, både praktiskt och administrativt. Danuta Welander och hennes medarbetare Sara Blomgren Rydén, Tina Björkegren, Leena Virtanen och Charlotte Jigin har daglig kontakt med begravningsbyråer och anhöriga i samband med dödsfall och andra ärenden som rör begravningsverksamheten.

– De flesta samtalen är från anhöriga som ringer till oss på kyrkogårdskontoret angående gravsättningar av urnor, säger Danuta. När en anhörig har avlidit är det mycket praktiskt att tänka på. Och i vårt fall gäller det att hitta en fin plats för den sista vilan.

Det första beslutet man ställs inför brukar vara om det ska vara en askgravlund eller urngrav. Nästa fråga blir ofta vilken typ av plats man önskar sig. Vissa vill ha ett lummigt läge med träd och skugga, andra önskar sol och öppna ytor.

– Vi presenterar olika alternativ, säger Danuta, och lyssnar noga på önskemål från de anhöriga. Sedan brukar vi följa med ut på begravningsplatsen och titta på de olika kvarteren. Då blir det lättare att bestämma vad man önskar för den avlidne. De anhöriga får välja en specifik plats – kanske hade den avlidne uttryckt önskemål redan innan. Men till slut är det oftast känslan som är det viktigaste. Det är verkligen ett känslomässigt beslut.

– Ibland vill de anhöriga tänka på saken och komma tillbaka igen och titta vid ett senare tillfälle. Det går förstås jättebra. Det är inte bråttom med gravsättning av urna. Man har god tid på sig. Tidsgränsen är ett år. Men många känner inte till att man kan vänta med gravsättningen, säger Danuta. Det är ingen brådska, utan man kan boka en tid som passar alla familjemedlemmar som ska närvara.

Danuta Wellander Foto: Christina Dagberger

I väntan på gravsättning förvaras urnan i bisättningslokalen Hymnen. Den är sammanbyggd med kyrkogårdskontoret. Bisättningslokalen Hymnen används bland annat för visning av avliden, bisättning av kistor, avlämning av urnor/askor och dekoration av kistor. Här finns även en ceremonilokal utan religiösa symboler. I Hymnen arrangeras både borgerliga begravningar och begravningar enligt Svenska kyrkans ordning för sällskap på upp till 20 personer.

Hur går själva gravsättningen till?

– Vi möter upp de anhöriga vid graven och då har vi urnan med oss, säger Danuta. Familjen bestämmer själva ceremonin runt omkring. Många vill bara stå och vara i stunden, medan andra kanske vill läsa en dikt eller spela ett musikstycke. De anhöriga kan själva sänka ned urnan eller också kan vi gärna hjälpa till med det. Vi har ett informationsblad som de anhöriga får innan ceremonin, så de vet precis hur det kommer att gå till. Vi finns också i närheten och kan hjälpa till. Men om man vill ha en präst med måste man boka själv via Täby församlings växel.

– Människor hör av sig till kyrkogårdsförvaltningen med många olika frågor, säger Danuta. Det finns en mängd olika bestämmelser som styr verksamheten och det är roligt att kunna hjälpa till. Ofta har man många frågor när man ställs inför faktumet att ens anhöriga har avlidit. En del och undrar vad det är för skillnad på begravningsavgift och kyrkoavgift. Vi hjälper även många besökare på begravningsplatsen att hitta gravar. Det kan vara så att man söker en viss grav som man inte vet var den är, och då hjälper vi till med det.

En del hör av sig och vill boka tid för visning av kvarteren som ett led i att planera inför sin egen begravning. Då hjälper kyrkogårdsförvaltningen till och berättar om de olika alternativen. Det är dock viktigt att känna till att det inte är möjligt att reservera plats för gravsättning förrän personen är avliden. Många efterfrågar detta, men det finns ingen möjlighet att tillmötesgå det. Platserna är till för personer som avlidit. Därför kan det vara viktigt att skriva ned eller berätta om sina önskemål för anhöriga när man kanske gör planer för sitt eget framtida dödsfall.

– Vi följer gärna med och visar, säger Danuta. Man kan också komma hit och få en karta över kvarteren och själv gå runt och bilda sig en uppfattning.

Förvaltningen hanterar bokningar av gravskötsel. Som gravrättsinnehavare är man skyldig att sköta om graven. Varje urngrav har en planteringsyta. Man kan ta hand om det själv eller beställa gravskötsel via oss här på kyrkogårdsförvaltningen. Det finns olika typer av paket. Ungefär en tredjedel av alla har gravskötsel.

Arbetet på kyrkogårdskontoret innebär att ha mycket kontakt med människor och att ledsaga dem i en ofta svår situation och se till att allt blir rätt. Det är en omhändertagande uppgift och man får ofta höra att det uppskattas.

Vad är roligast med ditt jobb?

­– Ja, så är det verkligen, säger Danuta. Vi träffar många människor och får vara med att hjälpa till med att få ett fint slut när en anhörig har avlidit. Och jag tycker mycket om att jobba med all administration. Det är ett spännande uppdrag att sköta om allt administrativt arbete som krävs runt omkring, för det är oerhört viktigt att allt blir korrekt.

Detta ingår i begravningsavgiften

 För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
   - gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
   - gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
   - transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
   - kremering,
   - lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
   - lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningslagen, 9 kap, 6§.

SKILLNAD MELLAN KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. 

Skriften "Om begravning"

”Om begravning” är utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. I den finns fakta, tips och råd kring begravningar.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se