Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkan i skolan

Täby församling vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasium. Vi erbjuder ett brett utbud av verksamheter från skolbesök, teater, kyrkvisningar, temadagar till enskilda samtal.

Kyrkans arbete i skolan präglas av nytänkande i ständig utveckling och i öppen dialog med skolorna. Verksamheten är avgiftsfri för skolorna då den finansieras av Täby församlings medlemsavgifter.Täby församling vill fungera som en motvikt i en för barn och ungdomar ofta stressad och prestationsfylld tillvaro. Vi vill ge möjlighet till reflektion för barn och ungdomar och erbjuda en öppen diskussion kring livsfrågor.
 

Förskoleklass

I Täby inbjuds förskoleklasser till kyrkvisningar i respektive distriktskyrka. Dessutom får klasserna besök av pedagoger som använder figurer för att gestalta vad som händer i kyrkan. Man berättar om kyrkan i vid bemärkelse och tid finns för samtal om alla de frågor som barnen tar upp.

Skolklasser inbjuds till guidning i kyrkorna i Täby

Många skolklasser besöker kyrkorna i Täby församling varje år. Vi skräddarsyr visningarna efter ålder, intresse och ämnesområde. Välkommen att boka tid!

Förskolor och familjedaghem

I Täby församling inbjuds alla förskolor och familjedaghem till samlingar och vandringar i samband med jul och påsk.

Teaterföreställningar

Skolklasserna i Täby inbjuds till teaterföreställningar i Täbysalen i Tibble församlingsbyggnad på skoltid. Uppsättningarna, en för varje årskurs från förskoleklass till femman, är baserade på välkända och spännande bibliska berättelser. Genom teaterns språk vill vi beröra och väcka tankar om hur det är att leva i en värld med andra. I föreställningarna ingår en samtalsstund då vi tillsammans med eleven reflekterar över budskapet.

Högstadiet

Under högstadiet bjuder inte församlingen in till någon speciell verksamhet, men vid förfrågan kommer gärna en präst eller pedagog till skolan och medverkar i religionsundervisning eller samtal om etik och moral. Vi välkomnar även eleverna i åk. 8 och uppåt till konfirmationsundervisning och kyrkans ungdomsverksamhet.

Gymnasiet

Skolprästen besöker olika klasser som läser religionskunskap för att berätta vad Svenska kyrkan är och diskutera vad en kristen tro kan innebära och ha för betydelse för en ung människa.
Vid olika temadagar samarbetar skolprästen med skolan för att eleverna ska kunna få ett bredare perspektiv och flera nya tankar i ämnen som religion och livsåskådning.
Livskunskap är ett ganska nytt ämne på gymnasiet. Det handlar om att försöka förbereda sig inför de situationer som möter en när man fyller 18 år. Att lära sig tänka till själv före, utan en massa pekpinnar är ett av flera mål i det arbetet.
Skolprästen har en lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och finns till även för enskilda samtal. Själavård som mynnar ut i allt som livet handlar om, även det som är svårt. En viktig del av arbetet som skolpräst är att stödja och finnas till vid olyckor och dödsfall. Tibble kyrka ligger bra till med sina samlingsplatser och sin stillhet för ett viktigt arbete i en svår tid.

Marie Persson Niord

Marie Persson Niord

Täby församling

Församlingspedagog