Meny

Kyrka där du är

Kyrkorna är öppna för enskilda andakter och ljuständning. Men det finns gudstjänstliv på vår hemsida, Facebook och Instagram. Här kan du delta i andakter, läsa betraktelser och be.

Digitala andakter

Här kan du se våra digitala andakter. Andakterna publiceras också på vår Facebooksida, Instagram och Youtube. Sök på Täby församling på sociala medier. Vi publicerar en ny andakt varje söndag kl 10.00

Michael håller söndagens digitala andakt från lägergården Karlberg där många av församlingens konfirmander spenderar en del av sin sommar Psalmen som sjungs är Gud, för dig är allting klart.

Andakt - Fjärde söndagen efter trefaldighet

Michael håller söndagens digitala andakt från lägergården Karlberg där många av församlingens konfirmander spenderar en del av sin sommar Psalmen som sjungs är Gud, för dig är allting klart.

Sommaren är i blom och Kristina har flytt undan värmen några minuter för att dela en stund med oss. Omgiven av blommor berättar Kristina om trefaldighetstiden, som handlar om att lära känna Gud, sig själv och att växa som människa.

Andakt - Tredje söndagen efter trefaldighet

Sommaren är i blom och Kristina har flytt undan värmen några minuter för att dela en stund med oss. Omgiven av blommor berättar Kristina om trefaldighetstiden, som handlar om att lära känna Gud, sig själv och att växa som människa.

Vi lever vi i en oviss tid. Mycket som vi planerat och längtat efter blir inte som vi hoppats. I år blir våren i Täby annorlunda. Vi möts i stället på webben och på sociala medier. Glöm inte bort att bönens gemenskap sträcker sig genom alla dimensioner. Tänd gärna ett ljus hemma och delta i bön, med ord eller bara i tystnad. 

Oavsett var du befinner dig ingår du i en gemenskap om du deltar när det är andakt i församlingen. Du kanske hör kyrkklockorna ringa och tänder ett ljus. Gemenskapen utgår från Gud, inte från hur vi är samlade.

Det är en styrka att veta att vi är många samtidigt. Vi firar gudstjänst i första hand för den Gud som knyter oss alla samman, men också för att bidra till den stora, världsvida kyrkans gudstjänstfirande.