Meny

Kulturtimmar i Näsbyparks kyrka

Intressanta föredrag tre fredagar kl. 15.00 under våren.

Fredag 21/2 kl. 15
En förföljd kyrka som överlevde – om Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka

Föredrag av kyrkoherde Michael Öjermo

En luthersk minoritetskyrka med bas i gamla svenska områden kring S:t Petersburg i Ryssland. Området tillhörde fram till freden i Nystad 1721 det svenska riket, och därmed Svenska kyrkan.

Idag finns en finsktalande minoritet av luthersk bekännelse. Under 1930-talet blev kyrkan en martyrkyrka under Sovjetväldets förtryck och Stalins terror.

En del ingermanländare kom till Sverige under andra världskriget. Fortfarande finns här många med anknytning till detta intressanta område, dess språk, kristna identitet och traditioner. I början av 1990-talet blev kyrkan åter fri att verka öppet, har nu kontakter med Finland och Sverige.

 

Fredag 20/3 kl. 15
Islam bortom den mediala bilden – en utblick från insidan
Föredrag av Täbybon Max Dahlstrand

Max Dahlstrand är arkitekt, keramiker och fotograf. Han är muslim sedan 1995 och deltar aktivt i religionsdialoger.

Han kommer prata om islams grunder, tro och praktik med fokus på religionens andliga aspekt. Om likheter och skillnader mellan islam och kristendom. Om koranen och profeten Muhammad. Om att vara muslim i Sverige. Om olika tolkningar och misstolkningar. Om livet och döden.

Fredag 24/4 kl. 15
Kaffets väg genom Sveriges historia
- från förbjuden utländsk lyx till älskad vardagsdryck
Föredrag av Annie Mattsson

Kaffe är närmast en nationaldryck här i Sverige. Även i kyrkan har vi en väl utvecklad kaffekultur, där vi skapar naturliga möten och utvecklar vår gemenskap.

Annie Mattsson har disputerat vid Uppsala universitet och har forskat och undervisat om 1700-talshistoria, litteraturhistoria, globalhistoria, retorik och svenska. Hon berättar om kaffets väg genom Sverige. Från de första skeptiska smakproven på 1600-talet, genom förbud och upprörda kampanjer mot en farlig utländsk dryck, till att bli självklar både till vardags och fest.

 

Kaffe och te serveras. Varmt välkommen! (Ingen anmälan)