Foto: Alex Giacomini/IKON

Körskolan och körsång för barn, unga och vuxna

Flera vetenskapliga undersökningar visar att man blir gladare och på bättre humör av att sjunga i kör.

Just nu har tyvärr denna verksamhet uppehåll.

Vi står alla inför restriktioner med anledning av coronapandemin. Tyvärr innebär det uppehåll i många av verksamheterna i Täby församling.

Så snart möjlighet finns kommer församlingens verksamheter att åter starta.

Varmt välkommen när det blir dags!

Varje år sjunger runt 100 000 personer i Svenska kyrkans mer än 6 000 körer över hela landet. Upplev glädjen i att sjunga tillsammans du med! Täby församling erbjuder körer med olika inriktningar och nivåer för alla åldrar.

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvaliteten och utvecklingsarbetet.