Foto: Magnus Aronson

Kom och sjung-kören

Öva några onsdagskvällar och sjung på gudstjänst i S:t Olofs kyrka.

Eventuell senarelagd start

Starten för denna verksamhet kan komma att senareläggas på grund av covid-19. 

Vi är en kör som träffas och övar sånger några onsdagskvällar tillsammans. Vi är sedan med och sjunger på en gudstjänst i S:t Olofs kyrka.

Välkommen att vara med, gammal som ung, nybörjare som körveteran. Vi sjunger vid ett tillfälle i gudstjänsten i S:t Olofs kyrka. Inför det tillfället övar vi tillsammans. För dem som önskar finns det också möjlighet att öva tonbildning/sångteknik. OBS! Till den är det ett begränsat antal platser.

Körledare/anmälan: Anette Ek, 08-580 036 33.