Jordnära retreat om välbefinnande för dig själv och vår natur

Karlberg, Väddö 11-12 juni 2022. Anmälan senast den 27 maj.

Den här retreaten handlar om att återknyta kontakten med det naturliga ekosystem vi alla är så ömsesidigt beroende av för vår växt. Den handlar om djupt och hållbart välbefinnande för dig och mig och hela Skapelsen.

Retreaten kommer att innehålla gemensamma samlingar och andakter, men också stilla övningar att själv välja mellan under dagen så som det passar dig. Allt från jordnära aktiviteter som frösådd och plantering till mer meditativa val som naturpromenader, kreativt skrivande och skapande samt djup reflektion. Den som vill kommer att få personlig vägledning i samband med retreaten. Dagen hämtar inspiration från konceptet ”12 steg för dig själv, samhället och planeten”, men kan också fungera fristående. Du behöver inga förkunskaper alls.

Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror

I. Kolmodin, Sv Ps 199

Retreaten leds av Anna Rosengren, som är präst och har nästan 30 års erfarenhet som själavårdare, kurs- och retreatledare samt Maria Sundbäck som är diakon och har lång erfarenhet av själavård och samtalsledning.

Kort sagt, denna retreat är som balsam för din själ. Välkommen att tillsammans möta och värna den ljuva sommaren!

Täby församlings lägergård Karlberg, Väddö 11-12 juni 2022
Avfärd från Tibble kyrka lördag kl. 10. Hemfärd söndag kl. 16.
Kostnad: 850 kr.
Anmälan senast 27 maj till Anna Rosengren, tel. 070-527 36 09.