Meny

Förändringar för dig som besöker kyrkan på gudstjänster och i verksamheter

Täby församling ställer om med hänsyn till spridningen av covid-19. Här finns mer information som uppdateras i takt med utvecklingen och nya beslut. Från och med söndag 29 mars samlar vi inte fler än 50 personer samtidigt i gudstjänsterna i våra kyrkor. I dessa orostider deltar sällan fler människor än så. Vi visar hänsyn, håller avstånd och följer restriktionerna. Välkommen till våra kyrkor.

Vad pågår fortfarande? Vilka verksamheter har uppehåll?

Med anledning av coronavirusets spridning har kyrkoherden beslutat att begränsa den öppna verksamheten i Täby församling. Uppehåll görs tills vidare i det mesta av församlingens öppna verksamhet. Detta gäller till exempel grupper för äldre, sammankomster med tema kultur och miljö, teaterföreställningar och grupper för barn och skolbarn samt konfirmandträffar (utom en grupp som konfirmeras inom kort). Detta beslut kan dock komma att ändras beroende på förutsättningarna.

Listor över pågående verksamheter och verksamheter med uppehåll finns längre ned på denna sida.

Offentliga gudstjänster som högmässor, mässor, dop och begravningar kommer fortsatt att genomföras. Men vi kommer att fira färre mässor. Vid mässorna försöker vi förhindra smittspridning. Läs mer om hur vi firar mässor i församlingen här.

Lördagsmusik kl. 13 i Näsbyparks kyrka samt aktuell Söndagseftermiddag=Musik kl. 16 i olika kyrkor kommer tills vidare att äga rum som planerat. Webbkalendariet visar tid och plats för aktuell gudstjänst och musik.

Vid besök i kyrkorna: Visa hänsyn och håll ordentligt avstånd till dina medmänniskor.

Dessa åtgärder har sin grund i smittorisk och den oro för smitta som finns, i omtanke om människor som bor och vistas i vår församling.

Vi innesluter alla drabbade och alla oroliga i förbön till Gud som är barmhärtig och trofast.

Läger och resor anordnade av församlingen kommer inte att genomföras

  • Taizéresan för gymnasiekonfirmander under påsklovet.
  • Körresor
  • Konfirmandläger på lägergården Karlberg 13-15 mars
  • Konfirmandläger på lägergården Karlberg den 27-29 mars

Besluten kommer att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rekommendationer som kan komma att utfärdas av Stockholms stift eller Svenska kyrkan på nationell nivå.

  Pågående verksamheter tillsvidare

 

Dop

Vigsel

Begravning

Gudstjänster

Lördagsmusik i Näsbyparks kyrka

Söndagseftermiddag=Musik i olika kyrkor, med vissa undantag

Verksamheter med uppehåll tills vidare samt inställda sammankomster och evenemang

 

Livsnära samtal

Egen stund

Öppet hus i Tibble och Näsbypark

Läxhjälp

Prata svenska-café

Internationellt kvinnocafé

Café Kapellgården

Bibelstudiegrupp för arabisktalande

 

Samtalsgrupp för klimatet i Gribbylund

Samtalsgrupp för konfirmandföräldrar i Lindgården

Retreat på Karlberg 2-5 april

Stilla dag – endagsretreat i Näsbyparks kyrka 29 mars 

Gröna timmar i Gribbylund

Kvällssamtal/föredrag Lindgården

Kulturtimmar i Näsbyparks kyrka

Soppa och bibelsamtal i Näsbyparks kyrka

På jakt efter kyrkans identitet

Oasen

Leva vidare-grupp

Konsert på Earth Hour i Näsbyparks kyrka 28 mars

 

Besök på äldreboenden

 

Bussutflykt 24 april

 

Barn och unga:
Barnrytmik
Allsångsteater för allmänheten
Öppna förskolan
Skaparna 6-12
Tjejgruppen från 12 år
S:t Olofsdagen
Nästan himlen (Teater för skolelever)
 
Ledarutbildning
Konfirmandundervisning fortsätter i andra former

 

Barnkörer
Mini-maxikören
Körskolan
Flickkören
Ungdomskören

 

Vuxenkörer:
Finska kyrkokören
Collegium Cantorum
Kom och sjung-kören
Gribbylunds Kapellsångare
Tibble vokalensemble
Täby Gospel i Tibble kyrka
Chorus Pictor

 

Övriga händelser:
Kyrkaffe
Externa konserter: Konsert 28 mars med Täby Blås

 

Soppluncher på torsdagar i Tibble kyrkas café