Gudstjänster, Öppen kyrka och verksamhet i början av 2022

Det blir vissa förändringar i gudstjänstfirandet den närmsta tiden. Gudstjänster firas som vanligt i vissa kyrkor och i andra välkomnas till Öppen kyrka. Det är dock uppehåll i de flesta verksamheter fram till 13 februari. Detta på grund av nya restriktioner och allmänna råd.

Förändrat gudstjänstfirande

Från och med den 12 januari kan max 50 personer närvara vid offentliga sammankomster och tillställningar. Det är anvisade platser som gäller i kyrkorna och avståndet mellan varje person och mellan varje sällskap om högst 8 personer ska vara 1 meter.

Maxantalet på 50 personer medför vissa förändringar i gudstjänstfirandet i Täby församling. I Täby kyrka och Tibble kyrka firas gudstjänster på söndagarna. Öppen kyrka äger rum i Gribbylunds kapell, Näsbyparks kyrka och S:t Olofs kyrka på de tider då det normalt skulle ha varit gudstjänst. Detta för att tillgängliggöra gudstjänstrummen för så många som möjligt.

Vid Öppen kyrka ringer vi i kyrkklockorna, läser evangeliet, läser tacksägelser över avlidna, ber och välsignar. Öppethållandet är två timmar.

Maxgränser för antal deltagare i kyrkorna (exklusive medverkande)

Täby kyrka 50 personer 
Gribbylunds kapell 20 personer 
Näsbyparks kyrka 20 personer 
S:t Olofs kyrka 20 personer 
Tibble kyrka 50 personer

Nattvardsutdelandet 

Mässans bröd och vin delas ut under en gestalt i alla nattvardsgudstjänster som firas i församlingen, både söndagligen och på veckodagar. Det innebär att prästen ber över både bröd och vin under nattvardsbönen. Vid utdelandet ges brödet åt nattvardsgästerna. Efter det delar prästen ut vinet till sig själv med orden: ”Kristi blod för oss utgjutet”. 

Kollekterna tas via Swish 

Vi tar upp kollekten i gudstjänsten genom att hänvisa till Swish i första hand. Vid utgången finns en korg eller bössa som man också kan lägga kontanter i. Vi genomför alltså inte kollektinsamlingen genom håvgång. 

Dop, vigsel och begravning

Vid kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar gäller samma antal deltagare som angivits ovan, exklusive medverkande. Vid behov, för ett större sällskap, kan en begravningsgudstjänst följas av en eller flera minnesgudstjänster om fler vill ta avsked. Täby församling kan också erbjuda det som tidigare under pandemin kallas för ”förlängt avskedstagande” som innebär ett avskedstagande om mindre grupper i taget, om det är ett bättre alternativ för dem som anordnar begravningen. 

Förlängt avskedstagande eller eventuellt fler minnesgudstjänster kan genomföras vid begravningar på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar klockan 14.30 oavsett i vilken kyrka eller ceremonilokalen Stillheten. 

Borgerliga begravningar

Det görs ingen skillnad på antalet deltagare vid kyrkliga och andra typer av begravningar. Det innebär att 50 personer kan delta vid begravningsceremonier i Stillheten. Samma antal gäller utomhus vid begravningsgudstjänster och gravsättningar.

Minnesstunder och dopkaffe

Minnesstunder och dopkaffen räknas som privata sammankomster. Regeringen kommer troligen att utkomma med en förordning nästa vecka som begränsar antalet deltagare till 20 personer, exklusive medverkande. Vi följer hela tiden de direktiv som gäller för minnesstunder och dopkaffen.

Uppehåll i verksamheter

En rad verksamheter i Täby församling gör uppehåll fram till 13 februari. Detta med anledning av restriktioner och allmänna råd från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

De sammankomster som har uppehåll i januari finns markerade i webbkalendern.

Information finns även på respektive verksamhets sida här på webben.

Visa hänsyn

Täby församling uppmanar deltagare att visa hänsyn till varandra, hålla avstånd och undvika trängsel, i synnerhet vid ut- och inpassage i kyrkorna. Vid förkylningssymptom är det bra att undvika kyrkobesök. Handsprit finns på plats i alla kyrkor.

Covidbevis

Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd anser att man aldrig ska behöva legitimera sig för att delta i en gudstjänst, oavsett trossamfund. Man anser att ett uppvisande av vaccinationsbevis står i strid med denna grundläggande inställning. Täby församling ansluter sig till denna linje.

Täby församling ser det förstås som självklart att alla som träffar människor på allmänna sammankomster är vaccinerade.

Vi följer utvecklingen  

Det jag nu skrivit kan bli föremål för ändringar om och när nya restriktioner och allmänna råd aviseras.

Michael Öjermo, kyrkoherde