Foto: Christina Dagberger

Gribbylunds kapell – en plats med trevnad och hemkänsla

Göran Capron Lundqvist är präst i Täby församling och samordnare i Gribbylunds kapell. Han vill gärna framhålla hemkänslan och trevnaden som finns där. >>

– Här i Gribbylunds kapell finns en otrolig hemkänsla, säger Göran Capron Lundqvist som är präst och samordnare i Gribbylunds kapell.

Göran Capron Lundqvist är präst i Täby församling. Han prästvigdes 2006 och hade innan dess bakom sig studier och arbetsliv inom bland annat konstvetenskap, historia, arkeologi och språk.

– Det fanns flera anledningar till att jag blev präst, säger Göran. Intresset för livsfrågor och människor och den historiske Jesus. Samtidigt fick jag ihop mitt stora intresse för bildkonst, byggnader, kyrkor och musik. Och det är ju vi människor som är medskapare till allt detta. Arvet av kyrkohistorien i vårt land och världen som sammanbundits med konst, kultur och politik. Det intresserar mig.

I Gribbylunds kapell finns ett dopträd. Foto: Christina Dagberger

Gribbylunds kapell ligger i centrala Gribbylund, nära centrum. Det var tidigare ett kapell där flera olika samfund hade sina sammankomster. Sedan 1985 är det Täby församling som äger huset. I samband med övertagandet renoverades det och det återinvigdes sedan hösten 1990. Kapellet med samlingslokalen Kapellgården ligger centralt, alldeles intill Gribbylunds centrum. Bussen stannar en bit bort och utanför kapellet finns parkeringsplats.

– Gribbylunds kapell är som en förlängning av hemmet, säger Göran. Kapellet som byggnad har lite grann av en omfamnande hemkaraktär. En otrolig värme finns här. Och kapellet är mycket vackert beläget intill ett skogsparti.

– Det är alltid lika roligt att komma hit på söndagsmorgonen, säger Göran. Vi börjar gudstjänsterna kl. 10.  Det är en perfekt tid eftersom man hinner med det man vill göra under resten av dagen. Vi har en underbar gudstjänstgemenskap och kaffevärdarna gör ett strålande arbete med kyrkkaffet som vi brukar ha i Kapellgården efteråt.

Musiken har en stor och självklar plats i Gribbylunds kapell. Kören Gribbylunds Kapellsångare har funnits i närmare 20 år. Det är en blandad kör där sångarna har olika bakgrund och ålder. Tillsammans med körens dirigent Jani Kenttälä utvecklar kören sin repertoar och sångteknik med stämning och budskap i musiken.

– Och vår orgel är underbart vacker, med en klang som passar mycket bra för kammarmusik, säger Göran. Den är tillverkad i Holland och är som ett konstverk i sig. Väl värd att beundra.

Foto: Christina Dagberger

Dop och begravningar och vigslar är också en del av vardagen i Gribbylunds kapell. Kapellgården som ligger alldeles intill passar mycket bra för dopkaffe och minnesstunder.

Kapellgården är en omtyckt samlingslokal. Bland annat bjuder församlingen in till Café Kapellgården varannan vecka under terminerna.

– Det brukar vara en trevlig och enkel samvaro, säger Göran. På sommaren har vi Sommarcafé. Det är verkligen idealiskt att ha det här. Man kan sitta på uteplatsen och i trädgården och fika och här är lugnt och skönt.

– I Syföreningen träffas vi för att hålla på med olika handarbeten tillsammans. Bland annat stickar vi, syr, broderar och har en trevlig samvaro. Målet är den årliga basaren med försäljning vid första advent.  

Foto: Christina Dagberger

I Gribbylunds kapell vill man sätta fokus på miljöfrågor. Gröna timmar är sammankomster då man träffas och tänker praktiskt kring miljö. Det blir tips och vardagsknep inom miljö och hållbarhet och vad man själv kan göra. Det kommer även att startas en samtalsgrupp där det blir tillfälle att fundera kring klimat och hållbart samhälle mer på en privat nivå; hur hanterar vi den oro som många har kring framtiden för världen?

– Engagemanget här i Gribbylunds kapell är mycket speciellt, säger Göran. Det finns en väl inarbetad struktur och allting är väldigt välskött och välorganiserat. Och vi har ett mycket aktivt och kunnigt verksamhetsråd. Man kan verkligen känna sig välkommen hit, säger Göran.

Text och bild: Christina Dagberger

Öppettider och gudstjänsttider

Gribbylunds kapell har öppet i samband med gudstjänster, konserter och andra evenemang i kapellet.

Gudstjänst eller mässa firas varje söndag kl. 10, med uppehåll under sommaren.