Meny

Gemenskap i S:t Olofs kyrka i Viggbyholm

Staffan Eklund är präst i S:t Olofs kyrka och inbjuder till en plats för dig som vill utöka ditt nätverk och få nya bekanta.

 

– Kyrkkaffet är gudstjänstens andra del, säger Staffan Eklund, präst och samordnare i S:t Olofs kyrka. Det är ett mycket viktigt tillfälle att knyta nya kontakter. Det viktigaste i kyrkan är att värna gemenskapen.

– Här i S:t Olofs kyrka har vi en öppen gemenskap, säger Staffan. Vi bjuder in till kyrkkaffe varje söndag efter gudstjänsten och det är många som fått möjlighet att utöka sitt nätverk i samband med att man träffas en stund och har en samvaro i all enkelhet.

Staffan Eklund är präst i Täby församling sedan 2018. Han har lång och varierad erfarenhet av prästyrket; han var församlingspräst i Härnösand i åtta år, kyrkoherde i Ekerö pastorat i tolv år och kommer närmast från en tjänst på Gotland, i Stenkumla församling. Han har även tjänstgjort för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Los Angeles i fyra år tillsammans med sin hustru Maja.

– Det finns en hel del människor som har utlandserfarenhet i församlingen, säger Staffan. Det underlättar att ha en förförståelse för hur det kan vara att komma hem till Sverige igen efter en längre utlandsvistelse och de svårigheter som det kan innebära.

 

Staffan Eklund på kontoret tillsammans med hunden Nelson Bild: Christina Dagberger

S:t Olofs kyrka ligger på Granitvägen 76 i Viggbyholm. Kyrkan invigdes 1941 och har sedan dess varit en samlingsplats. Många väljer S:t Olofs kyrka för till exempel dop och begravningar. Det finns trevliga och praktiska samlingslokaler på nedre våningen där man lätt kan anordna dop- eller begravningskaffe. Och varje söndag kl. 10 under terminerna firas gudstjänst. Många uppskattar den tidpunkten eftersom man då har mycket kvar av dagen när man kommer hem igen.

– Gudstjänstrummet inbjuder till närvaro och delaktighet i predikan, säger Staffan. Prästen står naturligt nära när man pratar med församlingen. Det ger en helt annan kontakt. Som präst tycker jag om att få möta människor i livets alla sammanhang, och särskilt att få fira gudstjänst och predika. Och i våra gudstjänster här i S:t Olofs kyrka är det nästan alltid ett extra musikinslag med olika solister, och det är mycket uppskattat

– En sak bland många andra som är speciell här i S:t Olofs kyrka är att vi har Mässa i Taizéanda en gång i månaden, säger Staffan. Det är en mycket enkel gudstjänst med tystnad, stillhet och sång utan någon lång predikan. I stället är det bara en enkel tanke som man kan ha med sig i tystnad och meditation.

Taizé är ett kloster i Frankrike och en plats för kristen internationell gemenskap där tusentals människor från hela världen, främst ungdomar, träffas varje sommar. Mässorna där är kända för just stillhet, sång och tystnad. I S:t Olofs kyrka är det med Mässa i Taizéanda den sista söndagen i månaden kl. 17.00.

– Vi sitter under tystnad i fem minuter, säger Staffan. Många upplever det som en unik möjlighet till stillhet. Fler och fler kommer hit och deltar. Och många konfirmander känner att det är skönt att uppleva lugn och ro.

 

Bild: Christina Dagberger

– Musiken är viktig i S:t Olof, säger Staffan. Vår musiker Anette Ek har en fantastisk verksamhet med en sånggrupp som kallas för Mini-Maxikören, där barn och föräldrar sjunger tillsammans. Vissa torsdagar sammanfaller det med vår verksamhet för barn och familj – S:t Olofsdagen – som är en viktig verksamhet där barn och vuxna träffas tillsammans, pysslar, sjunger och avslutar med en enkel middag. Anette Ek har också Kom-och-sjung-kören som vänder sig till unga vuxna. Man anmäler sig till en termin i taget och träffas och repeterar vid några tillfällen och sjunger sedan på en gudstjänst.

– Inom körsången har vi också till vår stora glädje damkören Collegium Cantorum, säger Staffan. Den leds av Kristina Holm och repeterar i kyrkan och medverkar på gudstjänster. Vi har även en oerhört aktiv syförening. De träffas varannan vecka och arrangerar också en välbesökt och uppskattad julbasar på första söndagen i advent varje år.

– Här i S:t Olofs kyrka visar man en stor öppenhet för nya besökare, säger Staffan. Det finns en välkomnande gemenskap. Det är bara att komma och prova på och kanske träffa nya bekanta.

Text och bild: Christina Dagberger

Bild: Christina Dagberger

Dopfester och jubilarfester

Varje år inbjuds till dopfester för alla barn som döpts i S:t Olofs kyrka under året och två gånger per termin arrangeras jubilarfester.