Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gemenskap för dig som vill jobba ideellt

Täby församlings verksamhetsuppföljning för 2018 ligger nu klar, och visar bland annat på ett stort engagemang inom ideellt arbete. Och glädjande nog ligger även församlingens antal konfirmerade på en fortsatt hög nivå.

Ideellt arbete engagerar många människor i vardagen och är ofta en viktig del av fritid och ledighet. Täby församling har en stark tradition inom ideellt medarbetarskap och är en attraktiv aktör för många kunniga ideella medarbetare.

Täby församlings verksamhetsberättelse för 2018, som nu ligger klar, vittnar bland annat om det värdefulla ideella arbete som betyder mycket för församlingen. Ett av församlingens årliga fokusområden har varit just ideellt arbete. Inom ramen för detta har ett nytt introduktionspaket för ideella medarbetare utarbetats, detta som ett led i att snabbt bli en del av församlingens gemenskap.

Ett exempel på områden där ideellt arbete är välkommet är diakoni, kyrkans sociala arbete, där ideella medarbetare till exempel besöker äldreboenden och medverkar i samtalsgrupper inom församlingen. Ett annat exempel är kyrkans körsång som vilar på medverkan av ideella sångare som finner glädje och gemenskap i sången och ägnar kvällar och helger för att repetera och framföra musikstycken.

Och tack vare ideella medarbetares insatser fortsätter ett mångårigt engagemang för gemenskap med nya svenskar. Det gäller Prata svenska-caféet som drivs i samarbete med Röda Korsets Täbykrets. I kyrkans lokaler möts människor från hela värdens för samvaro, språkstudier och allmän information om hur det svenska samhället fungerar. Det gäller även Internationella kvinnocaféet och Läxhjälp.

Under 2018 har även webbsidan svenskakyrkan.se/taby/engagera-dig anpassats för att ett ökande antal ideella medarbetare lätt ska kunna ta kontakt med församlingen. Här finns kontaktpersoner samt tips och idéer för engagemang.

Tag kontakt redan nu om du vill veta mer om att vara ideell medarbetare i Täby församling!

Mejla eller ring till Gunilla Sjömar Parnell, diakon, (gunilla.sjomar@svenskakyrkan.se, 08-580 036 28) som kan komma med tips och lotsa vidare till rätt kontaktperson.

Text: Christina Dagberger

Statistik för 2018 – ett urval

 Siffror för 2017 inom parentes

Antal döpta: 259 (293)
Antal konfirmerade: 359 (364)
Antal vigselgudstjänster: 51 (57)
Antal begravningsgudstjänster: 354 (341)

Antal inträden: 49 (50)
Antal utträden: 473 (637)

Andel tillhöriga i Svenska kyrkan
Antal kyrkotillhöriga: 42 333, vilket ger 59 % av folkmängden 71 531 i Täby kommun.

Antalet medlemmar minskade under året med 566 personer, vilket var färre än 2017. Antalet blankettinträden var 49 personer och medlemskap genom dop för barn/vuxna över 12 år var 39 stycken och antalet dop för barn under 12 år var 256 personer. Antalet aktiva utträden minskade jämfört med de två föregående åren men det så kallade generationsskiftet fick en större effekt än tidigare på medlemsutvecklingen (skillnaden mellan antalet avlidna medlemmar och antalet medlemmar genom dopet). Generationsväxlingen förväntas på sikt ha en större medlemspåverkan än antalet aktiva utträden.

Församlingens ekonomi och den framtida verksamheten är beroende av antalet medlemmar i församlingen och den avgift de betalar.

Under 2018 ökade Täby kommuns befolkning med drygt 1200 personer. Stockholmsregionen förväntas växa till tre miljoner invånare år 2050. Täby kommun tar en del av ansvaret för tillväxten i Stockholmsregionen och säkrar genom ökade skatteintäkter den kommunala ekonomin och välfärden. I kommunens fördjupade översiktsplan (samrådsförslag september 2017) som sträcker sig till 2050 finns ett mål om 15-17 000 nya bostäder fram till år 2035. En regional stadskärna för Nord-Östra Storstockholm skapas i Roslags-Näsby/Täby centrum/ Täby Park/Arninge med cirka 40 000 invånare, totalt förväntas Täby kommun växa till 100 000 invånare år 2035.