Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen är ett dokument som visar på kyrkans enhet

Församlingsinstruktionen

  • är församlingens viktigaste styrdokument
  • ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för
    samma sak men har olika uppdrag
  • skrivs nu men blickar framåt
  • betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa
  • är resultatet av mångas gemensamma arbete
  • synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet
  • är en del av och ställer frågan hur det spelar roll.

Församlingsinstruktionen ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. 

Täby församling

Täby församling
Telefon 08-580 035 00  
Telefontider: 
Må-fr kl. kl. 9-12 och 13-16. Lunch kl. 12-13.

e-post
Fax 08-580 035 09

Besöksadress: Attundavägen 3
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY