Digitalt seminarium Vad fick människor att ägna sitt liv åt kristen mission?

Digitalt seminarium måndag 22 februari kl. 14–15.30. Biskopen emeritus, docenten i missionsvetenskap Jonas Jonson föreläser om sin bok Missionärerna

Vad fick människor att ägna sitt liv åt kristen mission?

DIGITALT SEMINARIUM • MÅNDAG 22 FEBRUARI KL. 14–15.30

biskopen emeritus, docenten i missionsvetenskap Jonas Jonson föreläser om sin bok Missionärerna.

Samtal och frågor under ledning av Eva Zetterberg, ordförande i kyrkofullmäktige och internationella utskottet i Maria Magdalena församling.

Hur påverkades Svenska kyrkans självbild och teologi
av missionen? Vad betydde den för statlig biståndspolitik?

Hur förhöll sig missionärerna till kolonialism, rasism och kastsystem?

Svenska kyrkan sände åren 1874–1974 sammanlagt 814 missionärer till Afrika och Asien; präster och läkare, diakoner och sjuksköterskor, lärare och ekonomer, ingenjörer och kommunikatörer. De kom ur alla sam- hällsklasser och var ofta välutbildade.

Två av tre var kvinnor. Långt innan tjänster fanns för kvinnor i Svenska kyrkan gjorde de betydande insatser i Sydafrika och Indien, i Zimbabwe, Kina och Tanzania.

Anmälan: roberth.bjork@svenskakyrkan.se kommunikatör i Maria Magdalena församling senast den 20 februari 2021. Du som anmäler dig får en länk till seminariet i Microsoft Teams.

 

Föreläsningen arrangeras av Maria Magdalena församling i samarbete med Stockholms stift. Varmt välkomna!