Digital sinnesrogudstjänst

Öppet för alla deltagare - länk för att ansluta till gudstjänsten finns här.

Välkommen till Sinnesrogudstjänst online med sång och musik samt möjlighet till egen reflektion.

Digitala Zoomträffar
Måndag 26 april kl. 18 våravslutning 

Anna Rosengren medverkar från Täby församling.

Länk att ansluta till träffen (samma länk till varje tillfälle):

https://zoom.us/j/93198741939?pwd=cDJRdkY5QzdKbFNwQzhKSzNjUXdJdz09

Meeting ID: 931 9874 1939
Passcode: 71565761

Platserna är inte begränsade, men det är ändå bra om du anmäler dig så att kan du få mer information och eventuell teknisk hjälp. Annars är man fri att bara koppla upp sig via länken direkt på söndagen, utan anmälan. 

Anmälan till tabyforsamling@svenskakyrkan.se

 


Om du har frågor kring uppkopplingen eller eventet generellt, kan du maila till Anna Rosengren