Digital retreat: Det ljusa gröna

Digital retreat för din kärna, dina relationer och vår natur. Måndag, annandag påsk, 5/4 kl. 9-18

Den här korta retreaten handlar om att återknyta kontakten med tre viktiga källor till liv: din innersta kärna, dina relationer och det naturliga ekosystem vi alla är så ömsesidigt beroende av för vår växt. Du deltar i retreaten hemifrån och skapar ditt eget stilla rum med hjälp av vår digitala vägledning och inspiration. Retreaten kommer att innehålla en morgonbön, en vesper och ett kompletorium, men också några stilla övningar att prova under dagen så som det passar dig. Allt från meditativ promenad till kreativt skapande, skrivande och djup

reflektion kring dig själv, dina relationer och skapelsen. Den som vill kommer att få personlig vägledning i samband med retreaten. Dagen hämtar inspiration från konceptet ”12 steg för dig själv, samhället och planeten” som gavs digitalt under hösten i Täby församling. Med den här fristående retreaten ger vi dig möjlighet att antingen ta ett steg vidare eller bara känna dig för. Du behöver inga förkunskaper.

Jag har sett de torra fröna gro till slut. Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut.

Karin Boye

Retreaten leds av Anna Rosengren, som är präst och grundare av konceptet. Hon har över 25 års erfarenhet som själavårdare, kurs- och retreatledare. 

Kort sagt, denna retreat är som balsam för din själ. Välkommen att möta det ljusa gröna!

Digital retreat för din kärna, dina relationer och vår natur

Måndag, annandag påsk, 5/4 kl. 9-18

Anmäl dig nu!

Anmälan senast 29 mars till tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Frågor besvaras av Anna Rosengren.