Digital andakt på påskdagen - Kristus är uppstånden

Söndagen 4 april med Magdalena Hedman präst och Regina Persson diakon. Musiker från Täby församling.

PÅSKDAGEN

På tredje dagen uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

GAMMALTESTAMENTLIG

Andra Moseboken kapitel 15, vers 1-11

Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren:
Jag sjunger till Herrens ära:
stor är hans höghet och makt.
Häst och vagnskämpe
vräkte han i havet.

Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Han är min Gud,
honom vill jag prisa,
min faders Gud,
honom vill jag lovsjunga.

Herren är en kämpe
— Herren är hans namn.

Faraos vagnar, hela hans här,
kastades i havet,
hans tappraste män
dränktes i Sävhavet.

Vattnen slog samman över dem,
de sjönk i djupet som stenar.

Din högra hand, Herre,
härlig i makt,
din högra hand, Herre,
krossade fienden.

I din makt och din härlighet
gjorde du motståndarna till intet.
Din lågande vrede bröt fram
och förtärde dem alla som halm.

Du frustade, och vattnet tornade upp sig,
vågorna stod som en mur,
strömmarna stelnade mitt i havet.

Fienden sade:
Jag skall förfölja dem,
hinna i kapp dem,
fördela bytet,
stilla min lystnad,
jag skall dra mitt svärd
och beröva dem allt.

Du blåste på dem
och havet höljde dem,
de sjönk som bly
i väldiga vatten.

Vem är som du
bland gudarna, Herre?
Vem är som du,
majestätisk och helig,
värdig fruktan och lovsång,
mäktig att göra under?

EPISTEL

Första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 12-21

Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?
Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.
Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår.
Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder.
Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade.
Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa.

EVANGELIUM

 

Markusevangeliet kapitel 16, vers 1-14

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom.
Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp.
Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?”
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta.
Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.
Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’”
Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.
När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner.
Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät.
När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet.
Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.

PSALTARPSALM

Psaltaren psalm 118, vers 15-24

Hör hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.

Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.

Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.

Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.

Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!