Foto: Magnus Aronson /Ikon

Digital andakt Långfredagen

Digital andakt på långfredagen med Michael Öjermo, kyrkoherde i Täby församling.