Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ (BA) i Täby församling är en nomineringsgrupp som ställer upp i Svenska kyrkans kyrkoval.

Borgerligt alternativ (BA) i Täby församling är en nomineringsgrupp som ställer upp i Svenska kyrkans kyrkoval.

Borgerligt alternativ har en kristen och allmänborgerlig värdegrund. Den är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp som bildades 2012.

Nomineringsgruppen finns på alla tre nivåer i Svenska kyrkans organisation: församlingsnivå, stiftsnivå samt på nationell nivå genom Kyrkomötet. Borgerligt alternativ finns i hela landet.

Följande punkter vill Borgerligt alternativ arbeta för i församlingslivet:

  • Bryta människors ensamhet och isolering i olika åldrar och skeenden i livet, bland annat genom att skapa mötesplatser för angelägna samtal.
  • Alla ska uppleva kyrkan som en plats för gemenskap. Församlingens kyrkor bör vara nära där människor bor för att underlätta kontakt i vardagen.
  • Utveckla volontärarbetet som läxhjälp, prata svenska caféet, besök till ensamma och utsatta.
  • Långsiktigt främja människors hälsa och trygghet genom att stärka och utveckla samverkan med Täby kommun.
  • Kyrkomusiken ska fortsatta hålla hög klass och den ska vidmakthållas, bevaras och utvecklas.
  • Konfirmationsundervisningen är en viktig verksamhet och ska utvecklas och vidmakthållas.
  • Kulturarvet och kristna traditioner med firande av jul, påsk, allhelgonahelg etc. ska värnas.

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: Den grundläggande uppgiften i Täby församling bedrivs bäst genom att gudstjänster firas i Täby församlings alla kyrkor. Kyrkomusiken och körerna är betydelsefulla i gudstjänstens upplevelse. En annan viktig verksamhet är att diakonin lyfts fram så den görs synlig i församlingen. Undervisning ska bedrivas för alla åldrar genom konfirmandundervisning, ledarskapsutbildning för ungdomar och mötesplatser för vuxna genom studiecirklar och föreläsningar. En annan form för vuxna kan vara retreat och samtal.

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Omistlig verksamhet för församlingen är gudstjänstlivet. Kyrkliga handlingar ingår här (dop, konfirmation, vigsel, begravning). Viktigt i sammanhanget inför framtiden är att prästerna skapar kontaktytor med församlingsborna i våra verksamhetsområden.

 

Till Borgerligt alternativs hemsida

Föreningens ordförande: Rolf E Ericsson Mail: ericsson@ecofin.se Telefonnummer: 070-898 13 07

Kontaktperson: Stefan Oesman Mail: stefan.oesman@telia.com Telefonnummer: 070-728 69 59

 

På fotot: Mikael Häussling Löwgren, Christer Swaretz, Madeleine Drake af Hagelsrum, Eva von Wowern, Lars Thidevall, David Nilsson, Ragnar Lundgren och Stefan Oesman.
Foto: Therese Wiberg.