Foto: Magnus Aronson/IKON

Bli valförrättare eller valvärd

Vill du göra en insats för demokratin? Vill du vara med och hjälpa andra i ett trevligt sammanhang? I september är det kyrkoval och Täby församling söker dig som vill vara med och hjälpa till.

I september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Drygt fem miljoner röstberättigade medlemmar i hela Sverige röstar då om vad kyrkan ska satsa på för framtiden.

Har du lite tid över någon gång mellan den 6 och 19 september?

Då är du välkommen att ställa upp som valförrättare eller valvärd i församlingens kyrkor samt i flera andra vallokaler runt om i Täby.

Valförrättaren hjälper till med själva röstningsförfarandet. Du får en kortare digital utbildning och för det här uppdraget utgår en ersättning.

Valvärdarna är allmänt behjälpliga i vallokalerna och hälsar välkommen, visar vägen, kokar kaffe m.m.

Kontakta Täby församling nu!

Marie Lundqvist
Valsamordnare samt administratör och kyrkoherdens sekreterare
tel. 08- 580 036 73

 

 

Marie Lundqvist

Marie Lundqvist

Täby församling

Kyrkoherdens sekreterare, Administratör

Mer om Marie Lundqvist

Diarium, arkiv, e-arkiv, protokoll, sekreterare kyrkoherden/förtroendvalda.

Mer information om uppdragen

I Täby församling finns fjorton valdistrikt runt om i kommunen, varav tre av distrikten kommer att ha vallokaler i Tibble församlingsbyggnad. Dessa uppgifter har vi som behöver göras, och till vilka vi behöver hjälp:

1) Ordförande, vice ordförande i varje valdistrikt på valdagen 19/9. Endast ett fåtal platser lediga för ordförande.

2) Fyra personer som valförrättare i varje distrikt, på valdagen 19/9, totalt 56 personer.

3) Vi kommer att ha förtidsröstning från och med 2021-09-06 – 2021-09-19 på fyra platser i församlingen. Till det behöver vi ha röstmottagare ett par timmar i taget. Kontakta Marie Lundqvist för att få reda på lediga tider.
a) Lindgården invid Täby kyrka (Täby kyrkby)
b) Näsbypark kyrka, Sällskapsrummet, Djursholmsvägen 59
c) Kapellgården, Gribbylund, Gribbylundsvägen
d) Biblioteket, Tibble församlingsbyggnad, intill Täby centrum.

4) Valvärdar, på valdagen 19/9. Personer som hälsar välkommen, visar vägen, kokar kaffe mm är behjälpliga i och kring vallokalen.

Vallokalerna är öppna kl. 09.00-20.00 på valdagen, den 19 september, men är stängda under gudstjänsttid kl. 11-12.30.

Vi planerar att ha ett par digitala utbildningstillfällen under våren eller hösten, så att alla som åtar sig dessa uppdrag får utbildning. Mycket bra informationsmaterial finns att tillgå.

Arvode utgår till uppdrag 1) -3).