Beslut om att 20 anhöriga tillåts närvara vid begravningar

Den 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Täby församling och Svenska kyrkan nationellt välkomnar beslutet, som kommer att underlätta för människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

 

Begravningsgudstjänster i Täby församlings kyrkor

Beslutet innebär att Täby församling nu kan välkomna upp till 20 anhöriga till begravningsgudstjänster. Ett förtydligande är att församlingens medarbetare eller andra medverkande, som handhar själva begravningen, inte ingår i de 20 personerna.

 

Antal medverkande behöver anpassas till kyrkornas storlek

Inom Täby församling finns flera kyrkor där begravningsgudstjänster kan äga rum.

I de större kyrkorummen i Täby kyrka, Tibble kyrka och Näsbyparks kyrka finns möjlighet till begravningsgudstjänster med 20 anhöriga plus övriga medverkande.

Däremot är kyrkorummen i S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell inte tillräckligt stora för att säkerhetsavstånd ska kunna hållas. Därför måste antalet begravningsgäster i dessa kyrkor begränsas till 15 personer plus övriga medverkande.

 

Tag gärna kontakt med präst

Det är mycket angeläget för Täby församling att hitta bästa möjliga lösningar för varje enskild begravning. Ett exempel på det är att vi kan ordna med ett förlängt avskedstagande i kyrkan. Församlingens präster står gärna till tjänst för samtal kring hur begravningen kan genomföras på bästa sätt. Tag gärna kontakt med präst via församlingens växel, tel. 08-580 035 00.

 

Borgerliga begravningar

Samma regler om 20 anhöriga plus övriga medverkande gäller även för borgerliga begravningar. Borgerliga begravningsceremonier sker huvudsakligen i ceremonibyggnaden Stillheten på Täby Södra begravningsplats. Stillheten har plats för 20 anhöriga plus övriga medverkande.

 

Urnsättningar

Vid urnsättningar utomhus på begravningsplatsen gäller samma regler om antal anhöriga och medverkande.

 

Giltighetstid

Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november och gäller i ett första skede under fyra veckor.

 

Bakgrund till beslutet

Svenska kyrkan föreslog i sitt yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslogs upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. Svenska kyrkans förslag om ett undantag från förbudsförordningen gäller enbart för begravningsgudstjänsten.

Dagens besked är viktigt mot bakgrund att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Bara under de närmaste fyra veckorna är 7 000 begravningar inplanerade över hela landet. Majoriteten av alla begravningar sker i Svenska kyrkans församlingar.