Beredskap på läger och resor 

 Vid bussresor med vuxna ska det alltid finnas två medarbetare med på resorna. Medarbetarna ska ha en hög riskmedvetenhet samt beredskap att hantera allvarliga händelser. En första hjälpen väska ska finnas med vid alla resor. Där det är möjligt upprättas anhöriglistor samt en lista med kontaktpersoner för resenärerna.  
För beredskap på läger och resor i Täby församling, hänvisas till gällande Policy för säkerhet på läger för barn och unga under 18 år.