Foto: Christina Dagberger

Barnrytmik

Verksamheten upphör tyvärr i januari 2021.

Efter beslut av kyrkorådet i Täby församling avslutas tyvärr denna verksamhet från och med januari 2021.

Det har varit många roliga upplevelser och möten under åren. Barnrytmiken har funnits i församlingen i över 15 år.  Vi bär med oss alla fina minnen.