Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Barnrytmik

Barnrytmiken har funnits i Täby församling i över 15 år. Vi erbjuder även en grupp på engelska, Music Play, Drop-in och Musiklek/integrationsgrupp. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen. Hundratals barn och föräldrar kommer och är med varje vecka.

Barnrytmik - musik och lek för alla sinnen

Under lektionerna sjunger vi och gör många olika rörelser i takt med musiken. Vi använder en mängd rekvisita; olika sinnen stimuleras. Och korgen med rytminstrument plockas fram varje gång. Repertoaren består mestadels av vanliga populära barnvisor, såväl gamla välkända som helt nya.

Åldersindelning

Åldersindelningen är ungefärlig och varje vuxen avgör själv vilken grupp som passar barnet bäst.

5-12 månader: Nybörjargrupp för de yngsta barnen, vilka fortfarande gärna sitter vid den vuxna. Men vi ”dansar” även en hel del, bärande barnet så länge vi orkar.

1-2 år: För de något äldre, mer nyfikna och rörliga barnen. Eller för dem som redan varit med i Barnrytmiken under någon termin. Här är lektionstempot lite högre för att behålla barnens uppmärksamhet.

C:a 2,5-5 år: Eventuellt med yngre syskon. Vi fokuserar i första hand på de äldre barnens behov. Men föräldern ser till att även det yngre syskonet får röra sig i takt med musiken.

Music Play

Music group in English for ages 0-5 yrs. with a focus on 2-5 yrs. old.

Anmälan till Barnrytmik och Music Play

För fasta grupper i Barnrytmik och Music Play, var vänlig fyll i anmälningsformuläret.

Våra lokaler ligger nära Täby centrum

Vi finns i Tibble församlingsbyggnad, plan 1, Attundavägen 3 intill Täby Centrum. Före och efter lektionen kan man gå till vårt eget lilla lekrum för att värma och äta mat. Självbetjäning av enkelt fika, vilket ingår i kursavgiften. Man kan också besöka Öppna förskolan och kyrkans café i samma byggnad.

Betalning

Faktura skickas till hemadressen några veckor efter start.

 

 

barnrytmik

Schema fasta grupper våren 2018

-Ålder c:a 5-12 mån
Måndagar kl. 13.15-14.00
Torsdagar kl. 14.30-15.15

 

-Ålder c:a 1-2 år eller fortsättning
Måndagar kl. 14.30-15.15
Tisdagar kl. 13.30-14.15

 

 -Ålder c:a 2,5-5 år samt ev. yngre syskon
Måndagar kl. 15.45-16.30
Torsdagar kl. 15.45-16.30

Music Play Group
Ages: up to 5 yrs
Tuesdays 3:45-4:30 pm

 

Avgift Barnrytmik/Fee Music Play:

500 kr (10 ggr/times). 700 kr för två barn/for two children.
Faktura skickas till hemadressen några veckor efter start. An invoice will be sent to your home address a few weeks into the term.

Start: vecka 5 med avslutning vecka 19 eller 20.

Drop-in Kapellgården i Gribbylund, Gribbylundsvägen 45.
De flesta fredagar: 9/2, 16/2, 23/2, 23/3 (endast kl. 10.30-Speciell Allsångsteater)13/4, 20/4, 4/5. OBS! samtliga datum är preliminära och kan ändras så håll utskick på vår Facebookför alla uppdateringar.
Blandade åldersgrupper: kl. 9.30-10, 10.15-10.45, och 11-11.30.

Förskolans lokaler i Kapellgården intill Gribbylunds kapell finns i samma hus (Gribbylundsvägen 45) och hålls öppna c:a kl. 9.15-12.15 de dagar vi har rytmik. Förskolan är obemannad, så du som förälder måste själv ansvara för dina barn, liksom att plocka undan och städa efter dig. Ta gärna med egen mat.

Allsångsteater för allmänheten
Fredag 26/1 Vinterfestival i Täbysalen (plan 2) i Tibble kyrka. Fredag 16/3 i Tibble kyrka (plan 4). Fredag 23/3 i Kapellgården-Gribbylund. Fredag 25/5 i Täbysalen (plan 2)

 

Anmälan till de fasta grupperna i Barnrytmik/Registration for Music Play

Grupperna blir ofta fulltecknade, så skicka in din anmälan så snart som möjligt.

Anmälningsformulär/Registration.

Missade lektioner

Ibland blir man av olika anledningar förhindrad att komma till sin lektion. Vi brukar vara generösa med att låta familjer, utan föranmälan, ta igen missade lektioner i någon av de andra fasta grupperna. Gäller under pågående kurs. 

Musik stimulerar barnets utveckling

Att sjunga och spela tillsammans ökar barns och vuxnas känsla av gemenskap, trygghet och självförtroende.

Musik utvecklar lyssnande, tal och känsloliv. Genom musik lär sig barnet att hen är en skapande människa: vad jag skapar och säger är viktigt. 

Hos förskolebarn har musik en positiv inverkan på bland annat den språkliga utvecklingen. Barns mentala utveckling främjas av allt musicerande – det räcker med att man får spela på en enkel trumma, eller röra sig i takt med musiken.

I skolåldern stimuleras barnets koncentrations- och organisationsförmåga av aktivt musicerande, vilket gagnar bland annat skolarbete och läxläsning.  Undersökningar har visat att musikträning stärker barns arbetsminne, vilket spelar en stor roll för olika sorters inlärning.

Ledare

Dale Copans-Åstrand, musikterapeut, 076-527 36 51. 
Även ansvarig för anmälningar och grupper.

Eva Arvidsson, sångpedagog och musiklärare, 076-527 36 47.

Kontakt via e-post (ej anmälan)