Meny

Barnrytmik

Sång, musik och rörelselekar för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen.

Samtliga grupper är fulltecknade

Vårterminens grupper i Barnrytmik är fulltecknade. Nya grupper startar igen i höst.

Det är dags för Barnrytmik i Tibble kyrka. I samlingssalen på plan 1 har 15-20 barn med föräldrar samlats för att vara med och sjunga och röra sig till musik; det blir bland annat vals, cha-cha, tango, marsch och orientaliska rytmer.

Täby församling arrangerar Barnrytmik sedan drygt 15 år tillbaka. Det är Eva Arvidsson och Veronika Jigerius som är ledare för Barnrytmiken och de jobbar inom musik och teater i Täby församling. Barnrytmiken är en del av denna med bland annat Allsångsteater och teaterföreställningar för skolelever. Eva Arvidsson är utbildad på Musikhögskolan med inriktning på sång, piano, kör och rytmik. Veronika Jigerius har en bakgrund inom dans och har medverkat i många musikaluppsättningar.

– När alla är på plats brukar vi börja med att sätta oss på golvet i en cirkel, säger Veronika. Barnen sitter med sina föräldrar och vi sjunger en välkomstsång tillsammans och fortsätter med välkända barnvisor som Gubben i lådan och Prästens lilla kråka, nyare barnvisor och rörelselekar.

–På det sättet kan barnen lära sig sånger ur sångskatten, säger Eva. Och föräldrarna får många tips på nya sånger och kanske påminns om sånger man glömt eller inte sjungit på många år. Vi brukar anpassa repertoaren till årets högtider, som jul och påsk samt till de fyra årstiderna. Tack vare vår keyboard kan vi sätta fokus på rytm och rörelse. Det finns olika instrument som barnen får prova på: små trummor, bjällror och maracas. De lite äldre barnen får också kunskap om olika instrument som vi brukar visa upp.

–Vi har färgglada tunna små rytmiksjalar som barnen kan vifta med i takt med musiken, säger Veronika. Vi gör alla möjliga rörelser som passar till musiken och med anknytning till sångtexterna. Vi har också mycket rolig rekvisita. Bollar är populärt. Vi brukar också dansa med glittriga små pom-pom, paraplyer och olika tygdjur.

–Det blir en del i att träna motoriken, säger Eva. Barnen får också hoppa på ett ben, snurra, krypa baklänges och det ger bra motorisk träning. Och för de allra minsta är det visuella viktigt med färg och form.

–Mot slutet ingår även en lugnare stund, säger Veronika. Vi dämpar ljuset och sjunger en vaggvisa eller lugna sånger, till exempel Trollmor. Barnen får varsitt litet LED-ljus att hålla i handen. Efter den lugna stunden brukar vi ha en livligare final med alla rytminstrument.

Bild: Christina Dagberger

–Det roligaste med Barnrytmiken är att man ser glädjen i barnens ögon, säger Veronika.

–Det är så kul att se hur förväntansfulla och ivriga barnen är, säger Eva. Man blir glad själv! Föräldrarna har så stort engagemang och är delaktiga genom rörelse, sång och musik.

–Det är intressant att iaktta barnens utveckling under terminen, säger Veronika. De första gångerna kanske barnen är lite blyga, och vill helst sitta i mammas eller pappas knä. Men allteftersom släpper det och barnen vill till och med vara med och hålla mig i handen och dansa runt. 
Text och bild: Christina Dagberger

barnrytmik

Schema våren 2020 - Start 28/1 och 30/1

Veckodagar/åldersgrupp:

Tisdagar:
1-2 år kl. 13.30-14.15 
0-5 år och syskon kl. 15.45-16.30

Torsdagar:
5-12 månader kl. 13.30-14.15
0-5 år och syskon kl. 15.45-16.30

Pris: 480 kr för 10 ggr à 45 min för 1 barn och 2 barn 660 kr
Svårigheter att betala? Kontakta oss.

Barnrytmiken har funnits i Täby församling i över 15 år. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen. 

Barnrytmik - musik och lek för alla sinnen

Under lektionerna sjunger vi och gör många olika rörelser i takt med musiken. Vi använder en mängd rekvisita; olika sinnen stimuleras. Och korgen med rytminstrument plockas fram varje gång. Repertoaren består mestadels av vanliga populära barnvisor, såväl gamla välkända som helt nya.

Åldersindelning

Åldersindelningen är ungefärlig och varje vuxen avgör själv vilken grupp som passar barnet bäst.

5-12 månader: Nybörjargrupp för de yngsta barnen, vilka fortfarande gärna sitter vid den vuxna. Men vi ”dansar” även en hel del, bärande barnet så länge vi orkar.

1-2 år: För de något äldre, mer nyfikna och rörliga barnen. Eller för dem som redan varit med i Barnrytmiken under någon termin. Här är lektionstempot lite högre för att behålla barnens uppmärksamhet.

0-5 år: Eventuellt med yngre syskon. Vi fokuserar i första hand på de äldre barnens behov. Men föräldern ser till att även det yngre syskonet får röra sig i takt med musiken.

Våra lokaler ligger nära Täby centrum

Vi finns i Tibble församlingsbyggnad, plan 1, Attundavägen 3 intill Täby centrum. Före och efter lektionen kan man gå till vårt väntrum för att värma mat. Man är välkommen att besöka Öppna förskolan och kyrkans café i samma byggnad.

Betalning

Faktura skickas till hemadressen efter start.

Bild: Christina Dagberger

Musik stimulerar barnets utveckling

Att sjunga och spela tillsammans ökar barns och vuxnas känsla av gemenskap, trygghet och självförtroende.

Musik utvecklar lyssnande, tal och känsloliv. 

Hos förskolebarn har musik en positiv inverkan på bland annat den språkliga utvecklingen. Barns mentala utveckling främjas av allt musicerande – det räcker med att man får spela på en enkel trumma, eller röra sig i takt med musiken.

I skolåldern stimuleras barnets koncentrations- och organisationsförmåga av aktivt musicerande, vilket gagnar bland annat skolarbete och läxläsning.  Undersökningar har visat att musikträning stärker barns arbetsminne, vilket spelar en stor roll för olika sorters inlärning.

Eva Arvidsson

Eva Arvidsson

Täby församling

Musikpedagog

Veronika Jigerius

Veronika Jigerius

Täby församling

Församlingsassistent