Foto: Christina Dagberger

Barnrytmik

Sång, musik och rörelselekar för barn 0-5 år tillsammans med vuxna. Nytt för hösten 2020: Barnrytmik Drop in i stället för fasta grupper.

Uppehåll i verksamheten

Just nu har vi uppehåll i Drop in-rytmiken på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Vi avvaktar utvecklingen och ändringar kan komma längre fram.

Täby församling kommer från och med hösten 2020 inte ha några fasta barnrytmikgrupper.
Däremot bjuder vi in till ”drop in-rytmik” vilken kommer hållas i Tibble kyrka på plan 4.
Rytmiken kommer att genomföras med ett begränsat antal deltagare. Obs! Gratisbiljett behövs därför.
Information om aktuella dagar och tider samt biljettbokning kommer efter sommaren på denna hemsida samt på Facebook ”Allsångsteater och Barnrytmik i Täby församling”.

Drop in-grupper tar över Barnrytmikens verksamhet

Täby församling kommer från och med hösten 2020 inte ha några fasta barnrytmikgrupper. Däremot bjuder vi in till ”drop in-rytmik” vilken kommer hållas i Tibble kyrka på plan 4. Rytmiken kommer att genomföras med ett begränsat antal deltagare. Obs! Gratisbiljett behövs därför. Information om aktuella dagar och tider samt biljettbokning kommer efter sommaren på denna hemsida samt på Facebook ”Allsångsteater och Barnrytmik i Täby församling”.

Barnrytmik - musik och lek för alla sinnen

Under lektionerna sjunger vi och gör många olika rörelser i takt med musiken. Vi använder en mängd rekvisita; olika sinnen stimuleras. Repertoaren består mestadels av vanliga populära barnvisor, såväl gamla välkända som helt nya.

Våra lokaler ligger nära Täby centrum

Vi finns i Tibble kyrka, plan 4, Attundavägen 3 intill Täby centrum. Man är välkommen att besöka Öppna förskolan och kyrkans café i samma byggnad.

Musik stimulerar barnets utveckling

Att sjunga och spela tillsammans ökar barns och vuxnas känsla av gemenskap, trygghet och självförtroende.

Musik utvecklar lyssnande, tal och känsloliv. 

Hos förskolebarn har musik en positiv inverkan på bland annat den språkliga utvecklingen. Barns mentala utveckling främjas av allt musicerande – det räcker med att man får spela på en enkel trumma, eller röra sig i takt med musiken.

I skolåldern stimuleras barnets koncentrations- och organisationsförmåga av aktivt musicerande, vilket gagnar bland annat skolarbete och läxläsning.  Undersökningar har visat att musikträning stärker barns arbetsminne, vilket spelar en stor roll för olika sorters inlärning.

Eva Arvidsson

Eva Arvidsson

Täby församling

Musikpedagog

Veronika Jigerius

Veronika Jigerius

Täby församling

Församlingsassistent