Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att möta sig själv och sin innersta längtan

I dag söker många människor sätt att bli mer närvarande i sig själva och finna en väg till ett djupare liv. Örjan Bildt, präst i Täby församling, erbjuder Meditation och Andlig vägledning i Tibble kyrka varannan vecka.

– Många ställer sig frågan vad som är viktigt i livet, säger Örjan Bildt. Det finns en längtan efter tid för reflektion och stillhet.

Örjan Bildt är präst i Täby församling och leder Meditation, Andlig vägledning och retreater inom församlingen. Han har en tvåårig utbildning från Härnösands stift som andlig vägledare i den Ignatianska traditionen. Han prästvigdes 1996 i Luleå stift och har varit präst i Täby församling sedan 2016 och var tidigare ibland annat i Umeå. Örjan Bildt är även församlingens representant inom sjukhuskyrkan på Byle Gård för vård i livets slutskede, samt fängelsepräst och jobbar med andlig vård inom kriminalvården.

Vad kan man få med sig från att delta i Meditation?

– Det är tid för att bearbeta tankar och allt det som man bär inom sig, säger Örjan. Stunder för stillhet och inre reflektion. Meditationen utgår från bibeltexter och man reflekterar tillsammans över dem. Det är ett sätt att kombinera alla sinnen och att bli mer och mer medveten om det man bär inom sig och upptäcka Guds närvaro mitt i sin egen vardag. Och att få låta det ta tid. Det är viktigt att förstå vad man bärs av.

Måste man tro på Gud?

– Man är välkommen hit för att prova sig fram. Det finns inget krav på att tro, men man kanske kommer med en längtan efter andlighet. En längtan efter att få möjlighet att formulera sin egen andlighet och tro.

Hur går det till på Meditationen?

– Vi brukar börja med en kort introduktion då jag ger tips på hur man kan sitta och förhålla sig till texten vi ska läsa. Vi gör också en enkel avspänningsövning för att komma till ro. Jag brukar sedan läsa en text att meditera över och ta med orden in i tystnaden. Ett exempel på text är psalm 522. Första versen lyder: ”I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar: här en stund vid nådens hav.”.

– Det viktiga är förhållningssättet till de tankar som kommer när man mediterar. Man övar sig i att vara närvarande. Återvänder till texten i stället för att låta alla vardagliga tankar och måsten man har ta över. Jag brukar säga att man kan betrakta tankarna som moln som rör sig över himlen och passerar förbi och försöka låta tankarna passera på ett liknande sätt.

 

Bild: Christina Dagberger

Vad är skillnaden mellan mindfulness och meditation?

– Skillnaden är att det finns en riktning mot Gud. Det är fördjupning i ett kyrkligt sammanhang. Det är mer tydligt att det ligger djupt i den kristna traditionen. På medeltiden var meditation något självklart inom kristendomen, men det kallades oftast inte för meditation, utan istället för stilla bön.  Det finns en självklar klassisk kristen bakgrund och tradition.

Andlig vägledning. Vad är det?

– Då utgår man från andliga övningar i Ignatius av Loyolas anda, säger Örjan. Han introducerade andliga övningar som ett förhållningssätt till livet. Nu har formen moderniserats något och anpassats till vår tid.

Ignatius av Loyola (1491-1556) var jesuitordens grundare. Hans bok Andliga övningar ligger till grund för den Ignatianska meditationsformen. Det handlar bland annat om att bygga en personlig relation till Gud och är ett sätt att leva med Gud i vardagen. Ignatiansk andlighet ser Gud som aktivt verkande i världen och direkt involverad i allt vi är och gör.

– Man kan kalla det för bön med inlevelse, säger Örjan. Att leva sig in i en bibelberättelse, läsa texten ett antal gånger och tänka till kring den. Sedan kan man dela reflektioner med varandra över det man upptäckte inom sig i relation till texten.

– Ett annat förhållningssätt inom andliga övningar är Lectio Divina. Det betyder gudomlig läsning och innebär upprepade intensivläsningar av texten. Nästan som att idissla den. Man läser bibeltexten nio gånger med en lång stunds tystnad emellan. Efter detta ställs tre frågor som man fokuserar på. Frågorna kan vara: Vilka ord fastnade du för? Hur är texten aktuell för mig i dag i mitt liv just nu? Finns det en inbjudan från Gud i texten?

Behöver man förkunskaper?

– Nej, inte alls, säger Örjan. Det är bara att komma och vara med. Vid varje sammankomst fikar vi också tillsammans.

Vad brukar deltagarna tycka är bäst med att delta i Meditation och Andlig vägledning?

– Att få landa i sig själv. Och att få möjlighet att möta sig själv och sin djupaste längtan.

Text och bild: Christina Dagberger

En klangskål används för att inleda och avsluta meditationerna. Bild: Christina Dagberger

Örjan Bildts tips för reflektion att göra hemma

Stanna upp en stund, kanske tio minuter. Reflektera kring dagen som gått. Försök tänka efter vad som gav ljus eller kraft. Det kan du sedan förstärka, kanske återuppleva och tacka Gud för. Vad var det under dagen som kanske var svårt eller besvärligt? Det kan man då lämna över i Guds händer.